top of page

Hvorfor hedder parken 'Remiseparken'?

Ordet remise betyder ’at sætte tilbage, at sætte på plads’. Det giver god mening, når man kender baggrunden for navngivningen af parken i 1966.

I krigen mellem Danmark og Sverige i 1658-59 blev skovene på Amager hugget ned. Efter krigen befalede kongen, at der skulle anlægges vildtremiser forskellige steder, så småvildt og fugle havde steder, hvor de kunne finde føde og hvile, og hvor borgerne kunne hente brændsel i tilfælde af en ny krig. Remiseparken er en rest af en af disse vildtremiser.

Udover remiserne var Amager overvejende rent landbrugsland. Midt i Remiseparken ligger en af de oprindelige landbrugsgårde, som hed Elmely. Det er den, vi i dag kender som Bondegården.

Kilde: Vejnavnenævnet ved Københavns Kommune.

Remisevej set fra Røde Mellemvej i 1940. Foto fra Stadsarkivet.

bottom of page