top of page

Hørgården

Ny infrastruktur i Hørgården

Landsbyggefonden har i efteråret 2019 bevilget 67,5 millioner kroner i støtte til et hovedstrøg gennem Hørgården 1 og 2 - og en mængde andre tiltag, som skal åbne og integrere bebyggelsen i lokalområdet.

 

Hørgården 1 og 2 har en attraktiv beliggenhed i byen, tæt på DR-byens Metrostation og Amagerfælleds grønne områder. Knap så attraktive er de nære forhold. Bebyggelsen ligger barrikaderet bag triste, grå parkeringspladser og mangler uderum, som inviterer til ophold.

Den store bevilling fra Landsbyggefonden har åbnet mulighed for at bryde barriererne og kæde boligområdet sammen med resten af byen. Det kaldes et infrastrukturprojekt. Bevillingen er på 67,5 millioner kroner og er givet uden krav om, at afdelingen selv skal betale en del af projektet, dvs. ingen huslejekonsekvens for beboerne. Hørgården 1 og 2 har en attraktiv beliggenhed og der er stort potentiale for at væve bebyggelsen tættere sammen med lokalområdet.

Fra boligområde til bykvarter

Et af de store elementer i projektet er planen om at anlægge et hovedstrøg gennem bebyggelsen.

“Strøget vil byde på en række fine byrum, som designes i samråd med beboerne. En blanding af rum til aktivitet og ro. Det skal også give flere lyst til at gå igennem boligområdet i stedet for at gå udenom. Målet er at skabe både mere liv og tryghed”, forklarede Stephane Parize, som var boligsocial konsulent med ansvar for projektet, til KAB NYT.

Projektet omfatter også nye, grønnere stiforbindelser og parkeringspladser, tydelig skiltning, bedre belysning og markerede indgange til bebyggelsen og til de eksisterende, velfungerende byrum bl.a. byhaverne og aktivitetshuset.

Læs mere om processen i folderen her.

Vil du vide mere? Kontakt Julie Abitz, leder af den boligsociale indsats i området, på email: julab@kab-bolig.dk

Urbanplanen_Hoergaarden_Stiforloebet_ill
bottom of page