top of page

Søren Løkke

Søren er uddannet folkeskolelærer, men nåede kun at være ansat på en folkeskole i et par måneder, før han blev ansat af et jobcenter til at stå for et kursus for unge. Senere fulgte blandt andet stillinger som leder af Ungehuset i Brøndby Kommune og selvstændig konsulent, inden han i 2010 kom til Urbanplanen.

 

Her arbejder han med udvikling på et strategisk plan med børn, unge og familier, og dertil som projektleder på blandt andet Det Sociale Streetprojekt og Godt i Gang. En stor del af Sørens arbejde går ud på at identificere udfordringer i lokalområdet og finde løsninger med andre aktører. Det er især det innovative aspekt ved arbejdet, som han sætter pris på:

 

”Jeg kan godt lide, at der er en høj grad af frihed til at eksperimentere og udvikle. Over det hele ligger jo ønsket om at forandre hele verden til at blive et bedre sted at bo. Og det tror jeg, man gør i et samspil mellem civilsamfund og kommune.”

 

Hvis Søren skal fremhæve et særligt eksempel på et boligsocialt projekt, er det samarbejdet med Foreningen Genklange, som afholder arrangementer med klassisk musik i børnehaver. Søren er med til at forretningsudvikle Genklange via sit netværk, og foreningen bruger Urbanplanen som eksperimentarium i forhold til, hvad man kan gøre med klassisk musik som medium.

 

Ifølge Søren er der et stort potentiale i at styrke samarbejdet og netværket mellem de forskellige aktører i området:

 

”Jeg er sikker på, at det arbejde, jeg laver, styrker de professionelle relationer mellem aktørerne. Det er nødvendigt, at nogle har blik for at koble indsatser sammen på tværs. Jeg kan være med til at vise, at hvis man gør noget sammen aktører imellem med en fælles ambition, kan man nå længere, end man kan forestille sig.”

bottom of page