top of page

Rasmus Christensen

”Jeg synes, man bør lytte meget mere til beboerne, end vi generelt gør i samfundet i dag, og betragte dem som eksperter. For de er eksperter på, hvordan det er at bo i Urbanplanen, og den ekspertviden skal man tage alvorligt.”

Sådan siger Rasmus, der er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i socialt arbejde. Han startede i Urbanplanen som praktikant i 2014 og blev et år senere ansat i Partnerskabet. Her arbejder han sammen med forskellige grupper af beboere i Urbanplanen, og særligt unge drenge og mænd der opholder sig sammen i det offentlige rum.

”Rigtig mange unge oplever, at de ikke har et sted, hvor de kan få lov til at udfolde deres ungdomsidentitet. Nogle vil måske indvende, at det er der klubber til, og det er også rigtigt, men for mange af de unge er de klubber ikke interessante at komme i, og dem over 18 år må ikke komme der længere,” forklarer Rasmus og fortsætter:

 

​“Mange unge i Urbanplanen oplever, at den begrænsede økonomiske situation, de og deres forældre er i, sætter sit præg på de unges hverdagsliv, fordi de bor i lejligheder med mange søskende og minimal plads til udfoldelse af en ungdomsidentitet, til at tage venner med hjem og til at læse lektier. Derfor søger de i stedet ud i det offentlige rum og i områdets institutioner. Men her er der ofte ikke noget at lave, og mange har ikke økonomisk adgang til at deltage i fritidsaktiviteter, og det er derfor svært at opretholde et socialt liv med indhold."

 

Ifølge Rasmus adskiller hans arbejde med de unge sig fra det sociale arbejde, man typisk laver i kommunerne. I stedet for at “diagnosticere” de unge individuelt, lader han dem selv komme på banen og analysere, hvad problemerne er for unge i Urbanplanen – og derefter komme med løsningsforslag, der kan adressere disse problemer. Han er overbevist om, at det er vejen frem at lade beboerne identificere løsningen på de problemer, de oplever:

 

”Når man lader beboerne styre, hvad der skal ske og udvikle løsninger, så tror jeg på, at der kan opstå bæredygtige løsninger, der kan skabe reel forandring af de problemer, beboerne oplever. Både for de unge, som jeg arbejder med, men også for de beboere, som møder de unge og kan være utrygge ved dem.”

 

Du kan kontakte Rasmus på telefon: 51 93 0775 eller på mail: rach@kab-bolig.dk

bottom of page