top of page

Genbrug og affaldssortering er det nye sort

Overalt er der et kæmpe stort fokus på genbrug og affald, og det må også siges at være tilfældet i Urbanplanen. Mange spændende tiltag er på bedding, hvilket de nye affaldsskure i Remisevænget Øst vidner om. Nu behøver du ikke længere at låse dig ind, men kan derimod smide dit sorterede affald i beholderne udefra.

Der er i samarbejde med Jobcentret blevet iværksat en uddannelse af 10 miljøguider, som er i gang med at finde ud af, hvordan de kan være med til at sikre bedre affaldssortering i området. Desuden skal affaldsprojektet være med til at få transporteret kvalitetstræ fra storskraldsrummene ned i Tinkertank. Her kan træet nemlig få nyt liv, bl.a. som nye plantekasser til byhaver i området.

Derudover er der ved Urmagerstien 30 blevet opsat byttehylder magen til dem, der findes på Nærgenbrugsstationen i Hørgården. Det er aftalt med Naboskab Amager, at to ‘naboskabe’ til donation og afhentning af fødevarer stilles op indenfor en overskuelig fremtid.

Når det kommer til den daglige sortering i hjemmet, går det fremad, men vi kan stadig blive bedre. Derfor har beboerrepræsentationerne i Remisevænget Øst og Vest, i samarbejde med Social Action ApS, besluttet at lave et online motivationsforløb til alle beboerne i området. Det skal hjælpe med at gøre den daglige sortering nemmere og fortælle om tiltag, der sker i området.

Da vi gerne vil forankre forløbet så lokalt så muligt, er du velkommen til at komme med inputs på email til viktor@socialaction.dk. Her kan du i øvrigt også skrive, hvis du skulle have nogle spørgsmål i forhold til forløbet eller generelt til udviklingen på affaldsfronten i Urbanplanen.

VIDSTE DU...

...at driftspersonalet i Remisevængerne Øst og Vest i nogle uger bruger op til 55 timer ekstra på håndtering af forkert sorteret affald? Tid som de kunne have brugt langt bedre på fx at vedligeholde fællesarealerne.

bottom of page