Genbrug og affaldssortering er det nye sort

Overalt er der et kæmpe stort fokus på genbrug og affald, og det må også siges at være tilfældet i Urbanplanen. Mange spændende tiltag er på bedding, hvilket de nye affaldsskure i Remisevænget Øst vidner om. Nu behøver du ikke længere at låse dig ind, men kan derimod smide dit sorterede affald i beholderne udefra.

Der er i samarbejde med Jobcentret blevet iværksat en uddannelse af 10 miljøguider, som er i gang med at finde ud af, hvordan de kan være med til at sikre bedre affaldssortering i området. Desuden skal affaldsprojektet være med til at få transporteret kvalitetstræ fra storskraldsrummene ned i Tinkertank. Her kan træet nemlig få nyt liv, bl.a. som nye plantekasser til byhaver i området.

Derudover er der ved Urmagerstien 30 blevet opsat byttehylder magen til dem, der findes på Nærgenbrugsstationen i Hørgården. Det er aftalt med Naboskab Amager, at to ‘naboskabe’ til donation og afhentning af fødevarer stilles op indenfor en overskuelig fremtid.

Når det kommer til den daglige sortering i hjemmet, går det fremad, men vi kan stadig blive bedre. Derfor har beboerrepræsentationerne i Remisevænget Øst og Vest, i samarbejde med Social Action ApS, besluttet at lave et online motivationsforløb til alle beboerne i området. Det skal hjælpe med at gøre den daglige sortering nemmere og fortælle om tiltag, der sker i området.

Da vi gerne vil forankre forløbet så lokalt så muligt, er du velkommen til at komme med inputs på email til viktor@socialaction.dk. Her kan du i øvrigt også skrive, hvis du skulle have nogle spørgsmål i forhold til forløbet eller generelt til udviklingen på affaldsfronten i Urbanplanen.

VIDSTE DU...

...at driftspersonalet i Remisevængerne Øst og Vest i nogle uger bruger op til 55 timer ekstra på håndtering af forkert sorteret affald? Tid som de kunne have brugt langt bedre på fx at vedligeholde fællesarealerne.

Seneste nyheder
Nyeste indlæg