top of page

Tryghedsplatformen

Siden marts måned i år har en gruppe beboere fra Urbanplanen mødtes hver onsdag kl. 11-14. De er trætte af at utryghed er en omstændighed for nogle af beboerne i Urbanplanen og vil sammen forsøge at gøre noget ved det.

Jeg sidder overfor John Knudsen og Mikala Stokholm. John har boet i Urbanplanen næsten fra det blev bygget, og Mikala har boet her siden 1998. De har afsat en mandag formiddag til at fortælle om deres arbejde med Tryghedsplatformen, som gruppen på 6-7 beboere er nået frem til at kalde sit afsæt for at forbedre trygheden i området.

Hvad er det, der gør nogle beboere utrygge?

Det spørgsmål er naturligvis meget individuelt, men der er et par ting, der går igen, når gruppens medlemmer fortæller om, hvad der gør dem utrygge. Det er fx helt konkrete ting som manglende lys på stierne eller tæt budskads, som gør det svært at afgøre, om man er alene, eller om der er andre personer tæt på en. En anden ting er utryghed ved grupper af unge, som hænger ud i fx parken.

“De unge ved det måske ikke, men de kan virke ret skræmmende, hvis de ikke flytter sig, når man gerne vil forbi dem. Og hvis de så heller ikke smiler eller siger hej til en, kan de virke meget lidt imødekommende. Man ved jo heller ikke, hvad de taler om, hvis de ikke taler dansk. Så kan man godt føle sig utryg”, siger Mikala.

Gruppen arbejder på at dokumentere sit arbejde via en skriftlig rapport. Den skal beskrive processen hen imod en række løsningsforslag, der kan være med til at forbedre naboskabet og forbedre trygheden i området.

“Vi prøver på det nære først her i Urbanplanen. De store politiske sværdslag kommer senere. Vi er ambitiøse på nogle områder og meget jordnære på andre”, fortæller John.

Først og fremmest er der overordnet set brug for mere lys i aften- og nattetimerne, mener gruppen. Og der er brug for, at bestemte buskadser og træer bliver beskåret bedre, så det ikke dækker for det lys, der er. “Vi har en rigtig god dialog med driften om de her ting”, fortæller John. “Og her står vi bare meget stærkere som gruppe end som enkeltindivider”, fortsætter han.

Ideer til løsninger

Et af løsningsforslagene er at etablere en natteravn-ordning. “Det har en psykologisk virkning, at der går nogle voksne folk rundt og taler med de unge i aften- og nattetimerne”, siger John. Egentlig havde gruppen tænkt, at ordningen her i Urbanplanen skulle hedde Tryghedspatruljen. “Men hvorfor opfinde den dybe tallerken?”, spørger John.

En anden mulighed er at etablere et netværk af frivillige, der stiller sig til rådighed for utrygge beboere om aftenen. “Det ville være en stor tryghed hvis man havde én, man kunne ringe til, mens man gik i Urbanplanen og have i røret, indtil man var hjemme. Man kunne måske også udvikle noget teknik, der kunne hjælpe på trygheden – enten en app eller sådan en dims, man lige trykker på”, funderer John.

I gruppen har man også talt om, hvordan man kan støtte forældre i at opdrage deres børn godt, så de tager hensyn til andre beboere. Det kunne være et kursus, der hed noget i retning af Det at bo alment. Det skulle være for at fremme godt naboskab og netværk på tværs. “Vi vil gerne fortælle de unge, hvad det betyder for os, når de står der og hænger i grupper. Vi vil gerne støtte op om, at de unge får nogle flere tilbud, så de får noget at lave”, siger Mikala.

Endelig har gruppen gjort sig tanker om anvisningsretten til almene boligområder. “Vi vil gerne have nogle politikere herud, så vi kan diskutere hvordan reglerne er nu, og hvordan de kan ændres, så man undgår problemer i områder som vores”, siger John.

Gruppen ønsker at mødes med Amager Partnerskab eller Tryghedspartnerskabet, som det også kaldes. Tryghedspartnerskabet er et forpligtende samarbejde mellem Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og Boligforeningen 3B samarbejde med det formål at øge trygheden og begrænse kriminaliteten i Urbanplansområdet. Gruppen vil gerne diskutere sine løsningsforslag med Tryghedspartnerskabet – måske kan der arbejdes sammen om nogle af forslagene.

Kom og vær med

Gruppen søger flere medlemmer, så hvis du kunne tænke dig at være med til at præge de ting, gruppen arbejder med, er du meget velkommen. Fremover ligger mødetidspunktet dog tirsdage kl. 11-14. Send en mail til John Knudsen på johnekknudsen@gmail.com.

bottom of page