15-årige skaber fremtidens folkeskole

23 May 2017

 

 

 

I tre dage har otte teenagere stået for undervisningen af 60 elever fra 6. klasse på Amager Fælled Skole. De kalder sig Ama’r Youngsters og er et lokalt ungeråd, der arbejder for en bedre folkeskole med eleverne i centrum.


I uge 20 så skoledagen noget anderledes ud for tre 6. klasser på Amager Fælled Skole. Deres lærere var kun 15-16 år, og dansk, matematik og idræt var skiftet ud med Gastro Science, orienteringsløb og T-shirt-værksted. Initiativtagerne var Ama’r Youngsters – et lokalt ungeråd, der til dagligt går i 9. klasse på Amager Fælled Skole.

 

Amager for de unge
Ama’r Youngsters hovedfokus er at forbedre forholdene for unge på Amager – og en af mærkesagerne er bedre trivsel i folkeskolen. Sammen har de udviklet et undervisningsforløb, kaldet Den Aktive Skole, der bl.a. fokuserer på mere elevinddragelse, mere fysisk aktivitet og stærkere fællesskaber. Fra 15.-17. maj fik de overdraget 6. klassernes skoleskema af deres skoleleder.


”Den Aktive Skole er vores bud på, hvordan en skoledag skal tilrettelægges. Vi vil gerne vise, at elever kan få lige så gode ideer og undervise ligeså godt som lærerne”, forklarer Hassan Maanaki på 15 år.


Hassan er en del af Ama’r Youngsters og mener, at den ideelle skole er et sted, hvor eleverne føler sig hørt.


”Vi vil inddrage eleverne mere og have mere fysisk aktivitet, for på den måde at skabe en bedre skoledag, hvor man får mere lyst til gå i skole og er med til at bestemme, hvordan ens uddannelse skal se ud,” forklarer han.


Alle er lige
Selvom Hassan har en travl hverdag med eksamener, fritidsjob og venner har han prioriteret
at bruge sin dyrbare fritid på Ama’r Youngsters.


”Ama’r Youngsters er ikke for sjov, det er et seriøst projekt, hvor det ikke er de voksne, der bestemmer. Her er man ligestillet med alle, og det vil jeg gerne bruge tid på”, siger Hassan, som nu kan se tilbage på et veloverstået forløb med Den Aktive Skole.


Han roser 6. klasserne, som har taget godt imod Ama’r Youngsters idéer. Og det er ikke kun eleverne, som er imponeret. Klasselærer Peter Spøhr har fra sidelinjen hentet inspiration til sin egen undervisning og er ikke afvisende overfor at få en 15-årige kollega i ny og næ:


”De har klaret det rigtig fint. De var godt forberedt og har sammensat et program, som er
rigtig godt for vores elever. Og så er de gode til at lytte til eleverne og høre, hvad de har på
hjerte og spørge til deres meninger om skolen. Det gør vi ikke så tit i hverdagen.”


De forstår os bedre
I Den Aktive Skole har eleverne bl.a. løbet orienteringsløb, lavet T-shirts og produceret en treretters-
menu bestående af pindemadder, pizza og is. I alle aktiviteter er der inkluderet matematik, naturfag og dansk. En model, der er faldet i god jord hos 12-årige Nora:
”Det har faktisk været ret sjovt. De har humor, og de kan bedre forstå os, for det er ikke så lang tid siden, at de var ligeså gamle som os. Det er anderledes undervisning, som er sjovere, for vi sidder ikke bare – og så har jeg lært, at Hydrogen er det letteste stof i det periodiske system.”


Om Den Aktive Skole og Ama’r Youngsters
Den Aktive Skole er et projekt udviklet af foreningen Ama’r Youngsters, som arbejder med at gøre Amager til et bedre sted for unge. I dette projekt har Ama’r Youngsters valgt at sætte fokus på de problematikker, der er forbundet med livet i den danske folkeskole.


Den Aktive Skole søger gennem aktiv inddragelse af elever på Amager Fælled Skole at udvikle og virkeliggøre fremtidens skole – set fra elevernes synspunkt. Formålet er at sikre, at alle elever har lettere ved at følge med i undervisningen og samtidig får større lyst til at gå i skole. Efter forløbet er ønsket at udbrede forløbets erfaringer til andre skoler, lærere, elever og lokaludvalg.


Ama´r Youngsters er blevet til i et samarbejde mellem to lokaludvalg på Amager: Amager Øst og Amager Vest, de to helhedsplaner: Amagerbro Helhedsplan og Partnerskabet samt Ungdommens Røde Kors.

 

 

 

 

 

Please reload

Seneste nyheder

Sommerferie-aktiviteter for børn og unge

June 29, 2020

1/5
Please reload

Nyeste indlæg
Please reload

© Partnerskabet

Hørhusvej 5, Baghuset, 1. sal.

2300 København S

Email: mhjn@kab-bolig.dk