top of page

80 mio. kr: Vejen banet til Urbanplads, moderne bibliotek og supermarked

Hele 80 mio. kr. gav Københavns Kommunes borgerrepræsentation til Urbanplanen i de netop afsluttede budgetforhandlinger. Pengene skal bruges på at opgradere området fra Røde Mellemvej og op langs Urmagerstien. ’Det er et signal om, at vi tror på området og på, at vi med ved at styrke de attraktioner, der er i området kan skabe et mere levende byliv. Urbanplanen har mange udearealer, som nu omdannes til lækre, grønne oaser. Samtidig styrker vi lokalområdets kulturtilbud gennem en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek. På Urmagerstien øges fremkommeligheden og byrumskvaliteten for bløde trafikanter, så flere københavnere kan bevæge sig gennem Urbanplanen og blive fristet til at stoppe op og nyde naturen midt i byen,” lyder der fra Overborgmester Frank Jensen (S), der stod i spidsen for årets budgetforhandlinger. Sidste år gav kommunen grønt lys til nedrivning af Solvang Centret og 57 mio. til at løfte Remise-parken og forbedre indgangsforholdene. I år kommer der så yderligere penge til Urbanplanen, så supermarked, ny plads og et moderne bibliotek kan blive til virkelighed indenfor de kommende 5 år. Der er blandt andet afsat 7,5 mio. kr. til en renovering af Solvang Bibliotek og 6,5 mio. kr. til et kommende centrum i Urbanplanens sydligste ende – nemlig Urbanpladsen, som arkitekter har tegnet til at booste liv og tryghed i området. Selve Urmagerstien får også en opgradering med i alt 8,5 mio. kr. der skal bruges til at skabe bedre trafikforhold på Urbanplanens sydligste sti. Særligt flere midler til Solvang Bibliotek glæder byens Kulturborgmester; ”Det lokale bibliotek spiller en stor rolle i et lokalsamfund, og derfor er det også positivt, at netop Solvang Bibliotek i Urbanplanen nu får et løft, så det bliver mere tidssvarende og attraktivt at besøge for områdets beboere,” lyder det fra Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF). Derudover er vejen nu også banet for at beboernes største ønske – et supermarked- kan se dagens lys i fremtiden. Politikerne har nemlig afsat midler til at flytte de to fritidshjem, der ligger ud mod Røde Mellemvej - og lige præcis den placering er supermarkeder meget interesserede i at ligge på. De fysiske forandringer ved Urmagerstien kommer til at spille sammen med 3B’s nybyggeri af ungdoms- og familieboliger, som er planlagt der, hvor det gamle center lå. Dertil kommer revitaliseringen af Remiseparken til at trække det grønne ned mod det nye sydlige center. Dermed er der lagt op til en massiv opgradering af et område, der i mange år har ligget tomt og gråt hen. Teknik og Miljøborgmester Morten Kabell er ikke med i budgetaftalen, men det er hans forvaltning der står bag udviklingsplanen for Urbanplanen; ”Det har været afgørende for Enhedslisten, at Københavns Kommune prioriterer penge til at højne de udsatte byområder, heriblandt Urbanplanen. Det lykkedes at få afsat penge til de første skridt under forhandlingerne sidste år, og den udvikling skal vi holde fast i! Der er skudt rigtig mange millioner i at forny boligerne fra boligselskabets side, og den tilgang skal vi selvfølgelig matche. Derfor er det vigtigt, at der igen i år blev afsat rigtig mange penge, så arbejdet og udviklingen ikke går i stå i Urbanplanen,” siger Morten Kabell (Ø).

Fra budgetteksten:

"Der afsættes: - 7,5 mio. kr. i anlæg til renovering af Solvang Bibliotek - 8,5 mio. kr. i anlæg til opgradering af Urmagerstien - 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2019 og frem til Urmagerstien - 6,5 mio. kr. i anlæg til opførelse af Urbanpladsen 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2019 og frem til Urbanpladsen - 37,5 mio. kr. i anlæg til flytning af to fritidshjem. - 8,0 mio.kr. i anlæg til etablering af parkeringspladser - 6,8 mio. kr. i anlæg til Genhusning af klubtilbuddet Jokeren - 5,1 mio. kr. i anlæg til etablering af 35 specialpladser. Flytning af institutionerne finansieres af forventede indtægter på 60,0 mio. kr. fra salg af byggerettigheder langs Røde Mellemvej. Parterne er enige om, at hvis de forudsatte salgsindtægter mod forventning ikke realiseres, skal de resterende midler tilvejebringes i kommende budgetforhandlinger."

bottom of page