Fornyelse af Remiseparken

Oversigtskort5

Oversigtskort5

BOGL-Remiseparken-Landskab-05

BOGL-Remiseparken-Landskab-05

BOGL-Remiseparken-Landskab-04

BOGL-Remiseparken-Landskab-04

BOGL-Remiseparken-Landskab-03

BOGL-Remiseparken-Landskab-03

BOGL-Remiseparken-Landskab-01

BOGL-Remiseparken-Landskab-01

BOGL-Remiseparken-Landskab-02

BOGL-Remiseparken-Landskab-02

nat_overblik

nat_overblik

Klik på visualiseringerne for at se dem i stor størrelse.
Visualiseringerne er forslag og altså ikke billeder på hvordan den endelige park kommer til at se ud.

 

Remiseparken ligger midt i Urbanplanen og er en offentlig park med både grønne områder, legeområder, ophold og grillpladser, nyttehaver og de to bemandede legepladser Bondegården og Byggeren.

I foråret 2015 afsatte politikerne på Københavns Rådhus 57 mio. kr. til en fornyelse af parken.

 

Målet for fornyelsen af parken er at skabe en tryg og attraktiv park for både områdets beboere og besøgende fra hele København.  Parken skal give mulighed for både stille rekreation og bevægelse og være bedre forbundet til Urbanplanen og den omgivende by.

Hvad skal der ske i Remiseparken?
Remiseparken opgraderes med flere nye aktivitetszoner. Den lange parkallé bliver erstattet af en aktivitetssti, der kommer til at løbe som en hovedåre gennem parken. 
Stien zig-zagger igennem parken og varierer i bredden, så den nogle steder giver plads til aktivitet og ophold. Andre steder trækker den sig sammen for at give plads til de eksisterende træer og nye forbindelser på tværs.

Langs stien planlægges der fire forskellige zoner:

Leg- og læring – Byggeren, Bonderen, Læringsstien

Kultur – Nyttehaven, Plænen, Soppebassinet

Bevægelse – Tvillingebanerne og Bevægelsestorvet

Natur – Skovlegepladsen, Elleskoven og den brede wadi

 

Kort_Remiseparken_Urbanplanen_010619.jpg

♦ Tvillingebanerne opgraderes. Læs mere her. 


♦ I parkens sydligste ende, der hvor ridebanen var, skabes et helt nyt bevægelsestorv til fx crossfit, parkour, trampolinspring og skate.

Læs mere om Beatrice Hanssons skulptur her.

Læs mere om bevægelsestorvet her.

Læs mere om skaterbanen her.


♦ I parkens sydvestligste hjørne etableres en elleskov, der skal opsamle områdets skybrudsvand. Over vandspejlet kommer der gangbroer og små plateauer til ophold ude mellem elletræerne.


♦ Bondegården og Byggeren får rykket ridebanen tættere på og Urbanhaven udvides med grill- og spiseområde samt flere haver.


♦ Ved den store plæne midt i parken er der planlagt en scene, udkigspost og at kælkebakken forbedres.

Se alle detaljer i dispostionsforslaget her

Få overblik i projektforslaget her.

Hvordan har processen været?

Et renoveringsprojekt som Remiseparken tager tid. Fra pengene kommer, til den færdige park står klar, går der mange år. Processen startede tilbage i 2015, hvor kommunen afsatte 57 mio. kroner til renoveringen. Herefter blev beboere og brugere af parken hørt og bidrog med deres ideer og ønsker til parken. På baggrund heraf blev der lavet et program, som forskellige arkitektfirmaer udarbejdede hver deres forslag ud fra i en arkitektkonkurrence. BOGL og Rambøll vandt i starten af juni 2016 konkurrencen. De følgende måneder blev forslaget hørt, udviklet og konkretiseret i samarbejde med en følgegruppe, driften og de ansatte.

Hvad sker der i projektet lige nu?

Netop nu pågår arbejdet med støbning af stien, der snor sig ned igennem parken. Der plantes en masse nye træer og planter bl.a. i elleskoven og i området med frugttræer midt i parken. Entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk gør alt hvad de kan for at skåne de eksisterende træer og deres rødder. Se mere her.

Hvordan foregår renoveringen?

Parken lukkes af sikkerhedsmæssige årsager af, så folk ikke kommer til skade, når store maskiner varetager dele af arbejdet og for at forkorte den tid det tager at renovere parken. Hvis parken skulle holdes åbent imens renoveringen stod på, ville det både tage længere tid at blive færdige og koste flere penge.
 
Den trafik der normalt går igennem parken med gående og cyklister ledes i perioden udenom parken.

Opdateret 20. maj 2020.

Remisparken_februar_2019_u_tekst.jpg

Hvordan er beboerne blevet hørt inden?

Arbejdet med planlægge den nye park gik i gang i 2015. Det første år blev brugt på at planlægge, projektere og høre borgernes ønsker.

 

I sommeren 2015 blev der lavet en stor antropologisk undersøgelse blandt 192 af parkens brugere og alle afdelingsbestyrelser er blevet besøgt og hørt. Læs mere om inddragelsesprocessen og se top 10-listen over ønsker til parken her

I vinteren 2016 stillede kommunen en container op i Remiseparken. Herfra foretog antropologer fra Gemeinschaft en række interviews og samtaler med de unge, der bruger parken. Resultatet blev en samling af ungeønsker og -drømme for parken, som er forsøgt indarbejdet i planerne.

Hvad skal der ellers ske i området?

Revitaliseringen af Remiseparken er en del af en større udviklingsproces for området omkring Urbanplanen. Ud over parken skal der fx også bygges nye boliger, skabes muligheder for erhverv og Solvang Bibliotek skal renoveres. Få overblik over alle projekterne her.

Kontakt Eva Sofie Rafn for mere info på esraf@kab-bolig.dk