top of page

1000 ideer til en ny Remisepark


Hvordan bruger du Remiseparken? Og hvad kan gøre Remiseparken endnu bedre? Københavns Kommune har i løbet af sommeren og efteråret spurgt beboere og borgere om deres forhold til Remiseparken og indsamlet ideer til hvordan fremtidens Remisepark skal se ud. Siden Urbanfestivalen i maj har medarbejdere fra Københavns Kommune jævnligt besøgt Remiseparken for at interviewe parkens brugere. ”Jeg har mødt både lokale beboere, medarbejdere, københavnere og udenlandske turister, der kommer langvejsfra for at besøge Bonderen,” lyder det fra Antropolog Karen Kaas Lind fra Københavns Kommune. De personlige snakke og interview indgår som en del af det materiale, der skal danne rammen om, hvad Remiseparken skal kunne i fremtiden. Ideer genbrugt Parkprojektet har længe været i støbeskeen, men det var først sidste år, politikkerne på Københavns Rådhus besluttede at afsætte 50 mio. kr. til selve parken og yderligere 7 mio. kr. til et nyt indgangsparti ved Peder Lykkes Vej og Peder Skrivers Sti. Kommunen er derfor ikke startet på bar bund, men har taget udgangspunkt i de ideer og ønsker, der tidligere har været i spil. På årets Urbanfestival fik alle besøgende mulighed for både at stemme på 40 af de hidtidige ønsker til Remiseparken og komme med nye ideer til. Flere af de gæster, der besøgte kommunens stand, fortalte, at de er glade for Remiseparken, som den er i dag. Der sker færre uheldige episoder i området end tidligere, hvilket har hjulpet på den generelle tryghed. Mange efterlyser dog øget belysning, idet de opfatter parken som mørk og utryg om aftenen.

En allerede elsket park At Remiseparken allerede er elsket, men stadig trænger til en kærlig hånd, går igen i de mange samtaler og interview. ”Københavnerne kender de bemandede legepladser og tager til Remiseparken for at opleve en bondegård i byen. Til gengæld er det kun få, der går på opdagelse i resten af Remiseparken, og derfor er der ikke mange, der kender til de øvrige attraktioner i parken, såsom Københavns største rutsjebane, selvom flere fx efterspørger legepladser for de lidt ældre børn – det gælder både for beboere i Urbanplanen og gæster, der kommer udefra,” siger Karen Kaas Lind. Afdelingsbestyrelserne på banen I september og oktober måned har kommunen besøgt flere af Urbanplanens afdelingsbestyrelser og diskuteret, hvordan Remiseparken kan gøres mere attraktiv og tryg. Torsdag den 29. oktober kulminerede de mange møder og snakke i et idémøde for alle. De fremmødte deltog aktivt og mange gode ideer til nye aktiviteter og attraktioner blev nedskrevet og tegnet ind på kort over Remiseparken. Kommunen er nu i gang med at skabe overblik over alle de mange og gode ideer og input, der er fundamentet for at forny og skabe en bedre og mere attraktiv Remisepark.

Fremadrettet vil de afdelingsbestyrelser, der grænser direkte op til parken samt repræsentanter fra Partnerskabet fortsat have mulighed for at forme og diskutere udviklingen af parken ved at deltage i en følgegruppe for projektet. Så snak med din afdelingsbestyrelse, Partnerskabet eller følg med og bliv opdateret på projektet på www.urbanplanen.com under fanen Remiseparken.

Ønske top 10 De 10 ideer, der fik flest stemmer på årets Urbanfestival: 1. Vandlegeplads (200) 2. Klatrestativ (131) 3. Sportshal (125) 4. Skateboardrampe (103) 5. Skøjtebane (97) 6. Café (87) 7. Markedsplads (83) 8. Plantelabyrint (80) 9. Trafiklegeplads (72) 10. Trampolin (64)

bottom of page