top of page

Tvillingebanerne fornyes

Tvillingebanerne_web_1200x588.jpg

I forbindelse med renoveringen af Remiseparken får også Tvillingebanerne nyt liv. Det gamle hegn fjernes fra området. I stedet etableres der to nye baner i forskellige niveauer. Den sydligste er en fodboldbane og den nordligste en basketballbane. Banerne sænkes ned i niveau og det skaber kanter og trapper, som inviterer til bevægelse og ophold. Samtidig fungerer de som bander rundt om den bane, der ligger lavest. 

 

Der bliver bygget fodboldmål i stål som bygges ind i mur og trappeanlæg. Over banernes nordlige langside bygges der et halvtag, som kan skærme mod regn, sol og aftendug. Derudover skaber halvtaget et naturligt samlingssted for skoleklasser mv. Under halvtaget bliver der etableret bænke. 

 

Et klassisk sort panelhegn skærmer stien mod bolde. Samme hegn, bare lavere, skærmer for bolde og niveauforskellen mod syd. Hegnet har en let karakter, så man kan se igennem.

 

I løbet af oktober måned vil en stor kran indtage området. Den skal løfte forstøbte betonelementer ind på byggepladsen. Men fremdriften i arbejdet afhænger naturligvis af vind og vejr.

 

Få overblik over den overordnede plan for parken her.

 

Har du brug for at kontakte de, der arbejder i parken skal du skrive en email til byggeleder Ulrik Kristensen på B89X@kk.dk.

Tvillingebanerne_web_1200x570.jpg
bottom of page