top of page

Udvikling i Urbanplanen Syd


Københavns Kommune besluttede i maj måned 2020 at genstarte det tidligere planlagte projekt i Urbanplanen Syd.


Det betyder, at vi nu kan se frem til, at to nye fritidsinstitutioner opføres på de grønne arealer bag Dyvekeskolen, samt en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek og af pladsen foran biblioteket. Også Remisevej og Urmagerstien vil blive opgraderet og bliver forbundet med en ny plads – Urmagerpladsen – i forlængelse af Bibliotekspladsen.

Desuden bliver der etableret et grønt klimasikringsprojekt fra Remisevej til Dyvekeskolens grønne arealer for at sikre området i tilfælde af skybrud i fremtiden.


Hvornår og hvordan kommer det til at foregå?

Byggeriet starter op i midten af november i år og vil foregå i etaper frem til forsommeren 2023. Men i 2021 vil det kun være forberedende aktiviteter i området. I december bliver pavillonerne med ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget fjernet og i slutningen af december bliver byggegrunden afspærret af sikkerhedsmæssige årsager. Afspærringen vil antage forskellig form undervejs i byggeperioden alt efter hvor der arbejdes.


Hvad kommer det til at betyde for den daglige trafik?

I dag er der mange mennesker, der passerer forbi på vej til og fra Dyvekeskolen, biblioteket og kirken. Det store byggeprojekt vil betyde, at alternative ruter og indgange skal findes. Netop nu foregår den detaljerede planlægning i forhold til dette, og det meldes ud i løbet af efteråret.

Biblioteket lukkes helt i en periode, da bygningen bliver gennemgribende renoveret og åbnet op ud mod pladserne foran. Dog vil biblioteket servicere Dyvekeskolens elever fra et lokale på skolen. Men øvrige brugere henvises til de andre biblioteker på Amager.


Hvornår på dagen foregår arbejdet?

Entreprenøren er underlagt Københavns Kommunes forskrifter for bygge- & anlæg, hvori der står: Arbejdstider § 6: Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00.


Hvad kan vi se frem til?

Ingen større byggeprojekter kan gennemføres uden nogen form for gener for naboer til en byggeplads. Alle involverede parter er dog meget opmærksomme på at tage hensyn til de borgere og institutioner, der er berørt af anlægsarbejdet, og et fint samarbejde på tværs er allerede igang. Og heldigvis er der lys for enden af tunnelen. Vi kan se frem til en opgradering af Urbanplanen Syd, så det kommer til at hænge sammen med og matche den flotte renovering af Remiseparken.


Vil du vide mere?

Den 23. november kl. 15-17 får du mulighed for at spørge repræsentanter fra Københavns Kommune og entreprenørfirmaet BNS Konsortiet om alt det, der kommer til at ske i Urbanplanen Syd. Et informationsmøde er under planlægning, og en invitation kommunikeres ud snarest muligt.


Følg med i projektet

Hold dig løbende orienteret via Urbanplanens Facebookside og find flere detaljer om projektet her på urbanplanen.com. Beboerbladet Opslagstavlen udkommer 4 gange om året og her bliver byggeriet naturligvis også dækket.


Commentaires


bottom of page