Urbanplanen syd

WEB_URBANPLANEN19

WEB_URBANPLANEN19

15284183_1344353298922205_4358303058729730776_n

15284183_1344353298922205_4358303058729730776_n

15283938_1344353305588871_1822337720397380127_n

15283938_1344353305588871_1822337720397380127_n

Urbanplanen Syd oversigt

Urbanplanen Syd oversigt

15317871_1344353335588868_2092005588139771851_n(1)

15317871_1344353335588868_2092005588139771851_n(1)

15220173_1344353302255538_8770290148078076355_n

15220173_1344353302255538_8770290148078076355_n

15193634_1344353262255542_8905948075660931217_n

15193634_1344353262255542_8905948075660931217_n

WEB_URBANPLANEN131

WEB_URBANPLANEN131

WEB_URBANPLANEN121

WEB_URBANPLANEN121

Klik på billederne for at se dem i større format.

Hvad er planen for Urbanplanen Syd?

Der kommer til at ske en større udvikling af området omkring Urmagerstien, bibliotekspladsen, Remisevej og Københavns Kommunes areal syd herfor. I dag huser området Dyvekeskolen, Solvang Bibliotek, Solvang Kirke, flere institutioner og de grønne mellemliggende arealer.

Udviklingen af Urbanplanen Syd består af fire større projekter:

Ny byplads og opgradering af Urmagerstien/Remisevej

Der skal laves en ny byplads i forlængelse af den eksisterende biblioteksplads imellem Urmagerstien og Remisevej. Pladsen omkranses bl.a. af de kommende ungdomsboliger på den gamle solvangcentergrund, Solvang Bibliotek og Solvang Kirke. Pladsen får navnet Urmagerpladsen.


Derudover bliver gadestrækningerne  Urmagerstien og Remisevej opgraderede, så de i højere grad fungerer som inviterende indgange til Urbanplanen.
Herunder indarbejdes der også et større klimaprojekt, der skal sikre området ved større skybrud.

Renovering af Solvang Bibliotek

Biblioteket renoveres så det bliver tidssvarende og i endnu højere grad bliver en attraktion i Urbanplanen.  Der arbejdes bl.a. på at give biblioteket et nyt indgangsparti imod bypladsen, en mere åben facade og et større aktivitetsrum i midten af biblioteket – der hvor der i dag er gårdrum.

Derudover skal biblioteket indrettes til selvbetjent åbningstid.

Nye fritidsinstitutioner

De to fritidshjem Troldevænget og Dyveke langs Røde Mellemvej genopføres som nybyggeri på en ny placering nærmere Dyvekeskolen. Samtidigt skal der gøres plads til endnu flere fritidshjemspladser.

 

Ungdomsklubben Joker og fritidsklubben Remisevænget er i dag midlertidigt placeret på Dyvekeskolens parkeringsplads i pavilloner, og skal ligeledes genopføres som permanente bygninger.

Nye boliger og butikker

Når fritidshjemmene Troldevænget og Dyveke genopføres tættere på skolen, bliver der plads til at bygge nye boliger og butikker helt ud til Remisevej. 

Det grønne areal genindrettes med rekreative elementer og nye boliger ud mod haveforeningen i syd.

De nye boliger og butikker skal være med til at skabe liv i byrummet omkring Urmagerstien og Remisevej.

Se visualiseringer og kort øverst her på siden, og se en film om alt det, der kommer til at ske i området her.

​​

Hvornår går byggeriet i gang?

Økonomiudvalget i Københavns Kommune besluttede den 14. maj 2019 at udskyde byggeprojektet i den sydlige del af Urbanplanen. Det gælder både de to planlagte fritidsinstitutioner, opførelse af private boliger og lokaler til detailhandel. Projekterne i Urbanplanen Syd udskydes til 2022 – 2024 på grund af regeringens anlægsstop. Læs mere her.

Spørgsmål om udskydelsen af byggeri i Urbanplanen Syd kan stiles til Administrativt Ressourcecenter i Børne- og Ungdomsforvaltningen på arc@buf.kk.dk

Hvordan har processen været?

Københavns Kommune udskrev i 2016 en arkitektkonkurrence for renoveringen af Urbanplanen syd. Tre forslag blev udvalgt og senere udstillet på Solvang Bibliotek i sommeren 2016. Udstillingen blev åbnet med en fremtidsfest med borgmestertale, lirekasse og præsentation af de tre forslag. Både til eventen og efterfølgende kunne beboere og interesserede komme med kommentarer til de tre forskellige forslag.


Et dommerpanel vurderede efterfølgende de tre forslag og de indkomne kommentarer og i starten af december 2016 blev vinderteamet offentliggjort; Jaja arkitekter, Tredje Natur og EKJ vandt konkurrencen. Se deres forslag her.

Forslaget har efterfølgende været igennem en proces, hvor forskellige aktører - fx ansatte på de berørte institutioner og forvaltninger - har bearbejdet og kvalificeret forslaget.

Lokalplansforslaget var i høring fra den 8/8/2017 til 10/10/2017. Det vil sige beboere og andre aktører i den periode kunne komme med kommentarer til forslaget til Københavns Kommune.


Se lokalplansforslaget her - og læs de indkomne høringssvar.

 
 

Opdateret 2. juli 2019.

Kontakt Eva Sofie Rafn for mere info på esraf@kab-bolig.dk