top of page

Urbanplanen syd

Hvad er planen for Urbanplanen Syd?

I området omkring Dyvekeskolen, Solvang Bibliotek og Solvang Kirke og på de grønne områder syd herfor, kommer der til at ske en stor udvikling i de kommende år. Byggeriet gå igang i november måned 2021.

Udviklingen af Urbanplanen Syd består af fire større projekter:

​Hvornår går byggeriet i gang?

Københavns Kommune besluttede i foråret 2020 at genopstarte projektet i Urbanplanen Syd, som i 2019 blev stoppet af anlægsloftet. Byggeriet starter derfor op i midten af november i år og vil foregå i etaper frem til forsommeren 2023. I 2021 vil det dog kun være forberedende aktiviteter i området. I december bliver pavillonerne med ungdomsklubben Jokeren og fritidsklubben Remisevænget fjernet, og i slutningen af december bliver byggegrunden afspærret, så sikkerheden kan opretholdes.

Hvad kommer det til at betyde for den daglige trafik?

I dag er der mange mennesker, der passerer forbi på vej til og fra Dyvekeskolen, biblioteket og kirken. Det store byggeprojekt vil betyde, at alternative ruter og indgange skal findes. Netop nu foregår den detaljerede planlægning i forhold til dette, og det meldes ud i løbet af efteråret. Biblioteket lukkes helt i en periode, da bygningen bliver gennemgribende renoveret og åbnet op ud mod pladserne foran. Dog vil biblioteket servicere Dyvekeskolens elever fra et lokale på skolen. Men øvrige brugere henvises til de andre biblioteker på Amager.

Hvornår på dagen foregår arbejdet?

Entreprenøren er underlagt Københavns Kommunes forskrifter for bygge- & anlæg, hvori der står:

§ 6: Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00. 

§ 7: Uanset støjgrænserne må følgende aktiviteter kun finde sted i ovenfor nævnte tidsrum.

• Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer.

• Anvendelse af tårnkran og lignende.

• Anvendelse af elektriske lifte og lignende.

• Anvendelse af trykluftsværktøj.

• Opstilling og nedtagning af stillads.

• Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.

• Tilsvarende støjende aktiviteter

Hvordan sikres naturen i forbindelse med byggeriet?

Der har været offentlig høring i forbindelse med projektets §3 tilladelse som omhandler beskyttelse af paddebestand/vandmiljø i søen bag Dyvekeskolen. Det vil sige at paddebestanden er blevet undersøgt - og at der på den baggrund er givet tilladelse til byggeriet. Tilladelsen er givet af Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune, og har under behandlingen været forbi Miljøstyrelsen.

Hvordan har processen været?

Københavns Kommune udskrev i 2016 en arkitektkonkurrence for renoveringen af Urbanplanen syd. Tre forslag blev udvalgt og senere udstillet på Solvang Bibliotek i sommeren 2016. Udstillingen blev åbnet med en fremtidsfest med borgmestertale, lirekasse og præsentation af de tre forslag. Både til eventen og efterfølgende kunne interesserede borgere komme med kommentarer til de tre forskellige forslag.


Et dommerpanel vurderede efterfølgende de tre forslag og de indkomne kommentarer og i starten af december 2016 blev vinderteamet offentliggjort; Jaja arkitekter, Tredje Natur og EKJ vandt konkurrencen. Se deres forslag her.

Forslaget har efterfølgende været igennem en proces, hvor forskellige aktører - fx ansatte på de berørte institutioner og forvaltninger - har bearbejdet og kvalificeret forslaget.

Lokalplansforslaget var i høring fra 8. august 2017 til 10. oktober 2017. Det vil sige at beboere og andre aktører i den periode kunne komme med kommentarer til forslaget til Københavns Kommune. Forslaget blev godkendt i BR den 22. marts 2018 med en bekendtgørelse den 18. april 2018. 


Se lokalplansforslaget her - og læs de indkomne høringssvar.

 
Se en film om alt det, der sker i området her

Mangler du svar på spørgsmål?

Der er planlagt et informationsmøde den 23. november kl. 15-17, hvor borgere kan møde bygherre, entreprenør og rådgiver på projektet. Planlægningen er igang og det meldes ud hvor det foregår på Urbanplanens Facebook eller her på siden.

Opdateret september 2021.

Solvang Bibliotek

Biblioteket renoveres så det bliver tidssvarende og i endnu højere grad bliver en attraktion i Urbanplanen. Biblioteket får et nyt indgangsparti og en mere åben facade ud mod pladserne foran. Desuden etableres et større aktivitetsrum i midten af biblioteket – der hvor der i dag er gårdrum.

Urbanplanen_Syd_web_3.jpg

Nye fritidsinstitutioner

To nye fritidsinstitutioner opføres på de grønne arealer bag Dyvekeskolen og der etableres klimasikring for at sikre byen mod oversvømmelse ved skybrud i fremtiden.

Den kommende specialfritidsinstitution, som opføres i sammenhæng - og bag ved - Dyvekeskolen, vil være ca. 11 m. på det højeste punkt. Den kommer til at ligge ca. 23 m. fra skel over til haveforeningen syd for området.

Urbanplanen_Syd_web_1.jpg

Urmagerpladsen og opgradering af veje

Der skal laves en ny byplads i forlængelse af den eksisterende biblioteksplads imellem Urmagerstien og Remisevej. Pladsen omkranses bl.a. af de kommende ungdomsboliger (Lille Solvænget), Solvang Bibliotek og Solvang Kirke. Pladsen får navnet Urmagerpladsen.

 

Derudover bliver vejstrækningerne Urmagerstien og Remisevej opgraderede, så de i højere grad inviterer ind i Urbanplanen.

Urbanplanen_Syd_web_2.jpg

Nye boliger og butikker

Grunden ud mod Røde mellemvej vil blive udbudt til salg i slutningen af 2022, starten af 2023. Det forventes at en privat udvikler vil opføre boliger og lokaler til detailhandel.

Urbanplanen_Syd_web_4B.jpg
bottom of page