top of page

Byggeri i Urban Syd

I de kommende år får den sydlige del af Urbanplanen en seriøs ansigtsløftning. To helt nye institutionsbygninger, en gennemgribende renovering af Solvang Bibliotek, opgradering af både Bibliotekspladsen, Urmagerpladsen samt forbindelsesvejen mellem Englandsvej og Røde Mellemvej er planlagt.


Derudover etableres et klimasikringsprojekt på det grønne areal bag Dyvekeskolen. Det er Københavns Kommune, der planlægger og gennemfører byggeriet, og projektlederen arbejder netop nu på en rækkefølgeplan for hele byggeperioden sammen med Dyvekeskolen, Solvang Bibliotek, Solvang Kirke og Boligforeningen 3B.


“Det er meget vigtigt, at de lokale institutioner bliver hørt i forbindelse med planlægningen af byggeriet og anlægsarbejdet. De har jo indgående viden om, hvordan aktiviteterne i området er, og det vil vi så vidt muligt tage hensyn til i byggeprocessen. At renovere og bygge nyt skaber jo altid besvær i større eller mindre omfang, så derfor er det afgørende med et godt samarbejde på tværs af mange forskellige parter. Heldigvis er der et rigtig godt resultat at se frem til, når byggeriet står klar i foråret 2023”, udtaler Vibeke, projektleder fra Byggeri København.


En anden vigtig ting i forbindelse med store byggeprojekter er, at de som bor tæt på ved, hvad der sker, og hvornår tingene sker. Derfor er et tæt samarbejde med de ansatte i den boligsociale helhedsplan Partnerskabet også godt på vej. Så kan kommunikationsmedarbejderen Eva Sofie Rafn nemlig informere beboerne via urbanplanen.com, sociale medier, beboerbladet Opslagstavlen mv.


“Jeg har desuden haft gode snakke med Søren Løkke og Simon Hansen fra Partnerskabet om, hvordan vi kan involvere beboere i forhold til beskæftigelse og udvikling af de grønne områder”, fortæller projektlederen.


Ungdomsboliger og supermarked

Udover institutioner, bibliotek og udendørs anlægsarbejde arbejder Boligforeningen 3B på at opføre 100 ungdomsboliger. De kommer til at hedde Lille Solvænget og vil ligge umiddelbart syd for Store Solvænget ud mod den nye Urmagerplads. Fra 2022 gøres grunde ud mod Røde Mellemvej klar til salg, så en kommende privat udvikler kan opføre boliger og evt. lokaler til detailhandel.


Hvorfor skal der renoveres og bygges nyt?

Projektet i Urbanplanen Syd er en del af en overordnet fysisk udviklingsplan for hele Urbanplanen, som Københavns Kommune og Boligforeningen 3B står bag. Den overordnede vision er at modernisere og åbne området op, så det ikke lukker sig om sig selv, sådan som det var planen med arkitekturen og byplanlægningen dengang, det blev anlagt i slut 60’erne, start 70’erne. Med fornyelsen bliver boligområdet mere attraktivt for beboerne, og det skaber bedre muligheder for aktiviteter, byliv og møder mellem mennesker, når også andre københavnere får lyst til at bruge området mere.


Projektet blev sat i bero i 2019, men blev genoptaget sidste år, da regeringen valgte at fjerne kommunernes anlægsloft for at hjælpe økonomien i gang igen i forbindelse med corona situationen. Den 3. februar blev det samlede projekt sat i udbud, og denne proces løber frem til sommeren 2021. I løbet af august måned forventer Byggeri København at kunne skrive kontrakt med den entreprenør, som vinder udbuddet. Planen er, at entreprenøren tager fat på byggeriet i december 2021, og det forventes at stå på indtil maj 2023.Filmen er fra før Remiseparken blev renoveret og Store Solvænget blev bygget, men giver en god forklaring på de ting, der kommer til at ske i Urban Syd.Comments


bottom of page