top of page

Nye vinde blæser på to legendariske legepladser

De to bemandede legepladser i Remiseparken står over for en ny organisering. Opslagstavlen har mødt Lau Heidemann Petersen, som står i spidsen for forandringerne. Han har været chef for de bemandede legepladser i Københavns Kommune i tre år, og han har stor respekt for den betydning, de har og har haft for mange, mange københavnerbørn.

Bondegården og byggelegepladsen er kendt som to ikoniske steder blandt rigtig mange beboere i Urbanplanen og på Amager. I halvtreds år har børn og voksne fået mulighed for at lege, bygge og være tæt på dyr. Noget, der ellers ikke er en selvfølge, når man bor midt i en storby. Nu bliver de to byggelegepladser forenet til ét sted med en samlet personalegruppe med én faglig koordinator, som skal sikre synergien i de faglige indsatser på legepladserne og i parken. Som bruger vil man opleve, at personalet har overblik over alle de aktiviteter, der er. Bondegården og byggeren beholder deres velkendte navne, men vil i praksis være én stor bemandet legeplads.

Gadens løse børn

Den ældste bemandede legeplads i byen fyldte 80 år i 2019. Legepladserne opstod for at give gadens “løse børn” et trygt sted at være, mens deres forældre var på arbejde. Siden har omdrejningspunktet været tryghed, omsorg og nærvær for byens børn.

De værdier fortsætter på Bondegården og byggeren, men i sammenlægningen arbejder personalet sammen om at blive mere bevidste om “hvad vi er her for”. Det lyder måske som en indlysende ting, men når man som personalegruppe arbejder bevidst med at holde sig et mål for øje, bliver det lettere at arbejde frem mod det samme. Det hele kommer i sidste ende børnene og de øvrige besøgende til gode. Her er alle fra 0 til 99 år velkomne, og fremover vil de ansatte spille en mere aktiv pædagogisk rolle og sætte aktiviteter i gang på en udendørs “kulturmatrikel”. Der skal være fokus på møder på tværs og på at give viden videre.

Personalet vil fortsætte det gode arbejde som en samlet gruppe og arbejde sammen om at give børn og voksne forståelse for dyr, landbrug og naturen i det hele taget.

“Mange børn har slet ikke kendskab til de ting, så det er en vigtig mission”, fortæller Lau. “Desuden vil vi gerne give forståelse for affaldssortering og bæredygtighed. Hvad betyder det, når vi smider skrald i naturen?”, fortsætter han.

“Og så mener jeg, at byggeren har en meget vigtig funktion i at give ungerne smag for håndværk, det at konstruere noget. Det er en fantastisk ting at kunne, og det er vigtigt at mange flere får øjnene op for, at man kan arbejde med det, også som et erhverv”, mener Lau.

Lau er selv oprindeligt uddannet skibsbygger. Siden uddannede han sig til pædagog og har i mange år arbejdet som leder i politisk styrede organisationer. Han glæder sig over at være med til at skabe rammerne for en aktiv og medskabende institution i hjertet af Urbanplanen.

bottom of page