top of page

Orientering fra SSP-Amager

Kære borger og samarbejdspartnere på Amager Der er i den seneste tid opstået forstærket tendens til, at unge på Amager – særligt i området omkring Holmbladsgadekvarteret - samler sig i grupper og optræder uroskabende. I flere tilfælde har uroen ført til, at der er affyret skud på åben gade. Myndighederne kender ikke den præcise årsag og sammenhæng mellem de enkelte episoder, men vi ved, at de både er udtryk for at forskellige grupper af unge på Amager er i intern konflikt med hinanden, og at der aktuelt er tendens til omgrupperinger blandt de unge, der i hele Storkøbenhavn, er knyttet til den organiserede bandekriminalitet. Vi har i SSP-ledergruppen modtaget henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere, som helt forståeligt ser på udviklingen med stor bekymring. Vi har derfor vurderet, at der er grund til at orientere om, hvad myndighederne gør for at forebygge og standse yderligere uro. Når der opstår uroligheder, som involverer unge under 18 år, og som påvirker de omkringboende borgere træder de lokale SSP-aktører sammen i et tæt koordineret samarbejde mellem kommunale forvaltninger og Københavns politi. Der udarbejdes beredskabsplaner med konkrete aktiviteter og tydelig fordeling af roller og ansvar. Det primære fokus for SSP-samarbejdet er at virke kriminalitetsforebyggende i relation til børn og unge under 18 år. Indsatserne er derfor helt overvejende rettet imod at skærme og afholde unge under 18 år fra at blive inddraget i uroligheder. På Amager er der som følge af den aktuelle uro blandt andet igangsat følgende; • Øget tilstedeværelse af lokalpoliti og målrettet patruljering ved Københavns politis centrale Beredskab. • Øget tilstedeværelse af opsøgende gadeplansarbejde i kvarteret omkring Holmbladsgade • Kriminalpræventive hjemmebesøg foretaget af politi og Socialforvaltning i familier, hvor der er bekymring for konkrete unge under 18år. • Forebyggende undervisning i udskolingen på skoler, med elever, der vurderes berørt af problematikken samt orientering til forældre og personale på udvalgte skoler og uddannelsesinstitutioner, som vurderes berørt. • Særlig opsøgende indsats rettet imod involverede unge, der er fyldt 18år med henblik på dialog og brobygning til kommunale tilbud i forhold til job, uddannelse og kriminalpræventive indsatser Den skærpede opmærksomhed og tilrettelæggelse af særlige indsatser i lokalområdet fortsætter i den kommende periode. Hvordan kan man forholde sig som borger? Er man forælder til en ung ved vi, at det har meget stor betydning, at man er opmærksom på, at støtte, at den unge kommer stabilt i skole eller uddannelse og har gode fritidsinteresser eller benytter de lokale fritids- og ungdomsklubber. Vi anbefaler også, at man har helt klare aftaler om hjemkomsttider og udviser generel opmærksomhed og interesse for, hvor den unge færdes og med hvem. Har man som forældre, privatperson eller professionel en konkret bekymring for en ung, kan man søge råd og vejledning i Socialforvaltningens Ungerådgivning eller i Børnefamilieenheden i Lyongade. Kontaktoplysninger kan findes på Københavns kommunes hjemmeside Er man vidne til kriminalitet, skal man kontakte Københavns politi. Derudover opfordrer vi alle borgere, som har tid og overskud, til at tage aktiv del i udviklingen af lokalområdet eksempelvis ved at bakke op om lokale frivillige og foreningsliv. Yderligere information. Hvis man ønsker yderligere information kan man træffe medarbejdere fra lokalpolitiet på Amager og andre repræsentanter fra SSP-samarbejdet ved fremmøde på Amager Torv ved metroen den 28. juni 2017, i tidsrummet 14:00-17:30, hvor vi er til rådighed for spørgsmål og dialog. Med venlig hilsen på vegne af SSP-ledergruppen på Amager Kenneth Toft Tørresdal, Politikommissær og Kristina Mikkelsen, Områdechef Borgercenter Børn og Unge

bottom of page