top of page

Hvad skal der ske efter 9. klasse?


Uddannelsesbazar_urbanplanen

Amagers unge er heldige at have en lokal og hyggelig uddannelsesbazar lige midt på øen. 5. okt. inviteres der til bazar på Peder Lykke Skolen med uddannelsesoverblik, unge-lounge og aktiviteter til små søskende, så hele familien kan være med.

Endnu flere unge på Amager skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er målet og et af midlerne er en årlig lokal uddannelsesbazar.

”Den her uddannelsesbazar er hyperlokal og i mindre skala end fx den store uddannelsesmesse i Bella Centret. For os er det vigtigt at supplere andre indsatser og tiltag. Vi tror, at vi kan nå ud til nogle andre familier ved at gøre det helt lokalt”, siger Søren Løkke, der er tovholder på uddannelsesbazaren.

At vælge hvad man skal lave efter 9. klasse er for mange unge rigtig svært, og derfor er der i den lokale uddannelsesbazar fokus på at familien er med inde over valget og bakker det op. ”Det er et stort valg, man ikke skal stå alene med, så derfor er det vigtigt for os, at hele familien kommer med. Det gør vi fx ved at også små søskende er velkomne. De kan hygge sig i et krea-hjørne, mens resten af familien går rundt og møder de forskellige uddannelsesretninger,’ siger Søren Løkke.

En bred repræsentation af relevante ungdomsuddannelser er inviteret og der satses på et stort fremmøde, så man kan møde både praktiske og boglige uddannelser.

Bazaren byder også på besøg af forskellige rollemodeller – andre unge der har taget et måske utraditionelt uddannelsesvalg – og man kan få hjælp til at finde et fritidsjob. Derudover bliver der en unge-lounge, hvor de unge kan snakke med deres venner om, hvad de overvejer efter 9. klasse. Der er gratis snacks og smoothies.

Alle 7., 8. og 9. klasses elever på hele Amager og deres familier er velkomne. Sted: Peder Lykkeskolen, Brydes Allé 25, 2300 KBH S Tid: Onsdag den 5. oktober kl. 16.30 – 19.00 Arrangeret af UU Amager, Amagerbro Helhedsplan, TEC og Partnerskabet i Urbanplanen

bottom of page