top of page

Ny aftale om samskabelse


Kontorchef Poul Ertner fra Borgercenter Børn & Unge, Socialforvaltningen og sekretariatsleder for Partnerskabet Mikkel Warming skrev begge under på aftalen, der skal sikre endnu mere og bedre samarbejde i forhold til unge.

Partnerskabet og Københavns Kommunes socialforvaltning har skrevet under på en aftale om at gøre samarbejdet endnu bedre - sammen med dem, det handler om - de udsatte unge.

Forleden underskrev Partnerskabet en rammeaftale om samskabelse med Københavns Socialforvaltnings Borgercenter Børn og Unge.

Samskabelse handler om at finde nye løsninger på konkrete problemer. Hvor kommunen, civilsamfundet og borgerne selv finder sammen. Taler sammen og finder nye løsninger på konkrete problemer. Noget af det særlige ved samskabelse er, at de mennesker som det hele handler – målgruppen – også er med til at definere problemet og finde indsatsen.

Den konkrete aftale handler om at Partnerskabet og Center for Rådgivning og Forebyggelse i Socialforvaltningen arbejder med at finde konkrete velfærdsløsninger / projektideer for og med udsatte unge.

Vi er allerede i gang med at arbejde med unge i Urbanplanen – også sammen med Københavns kommune, og aftalen vil forhåbentlig give mulighed for flere og bedre indsatser. Til gavn for de unge og området.

bottom of page