top of page

Solvang Centret - hvad sker der?

Tegningen her er et eksempel på hvordan det kan komme til at se ud når Centret er væk.

De fleste ved, at Solvang Centret skal rives ned, men hvornår, hvordan, hvorfor – og hvad skal der ske bagefter? Der er mange spørgsmål forbundet med et stort nedrivnings- og udviklingsprojekt. Sekretariatsleder i Partnerskabet, Mikkel Warming svarer her på nogle af dem. Hvorfor skal Solvang Centret overhoved rives ned? ”Det er tomt og nedslidt. Det koster beboerne i 3B 3,5 mio. kr. om året, at det står tomt. Derudover er det ikke et sted særlig mange har lyst til at gå rundt om aftenen, fordi det er så tomt og mørkt. Der er potentiale for et kæmpe løft af hele Urbanplanen, når centret først er væk. Dels kan der kommer noget flot nybyggeri, dels kan Urbanplanen åbne sig op mod resten af Amager.” Hvem står for nedrivningen? Hvem er de forskellige parter i processen? ”3B står for nedrivningen. Helt konkret hyrer 3B et entreprenørfirma, der kommer til at stå for det. Københavns Kommune har først en rolle senere. De står for at lave planer for, hvad der kan bygges på grunden efter nedrivningen. Partnerskabets rolle er at være med til at svare på spørgsmål og formidle spørgsmål og bekymringer det rette sted hen. Vi skal sørge for at alle ved, hvad der sker.” Hvornår går nedrivningen i gang? ”Alle skal være ude senest den 31. maj kl. 12, så arbejdet kan begynde med det samme. 1. juni kommer der byggehegn op samt overvågning og opsyn af byggepladsen.” Hvad rives ned og hvad bliver? ”Hele centret rives ned. Beboelseshuset på fire etager oven på centret bliver selvfølgelig, men alt nedenunder fjernes – med undtagelse af Dyvekevængets selskabslokaler. Beboelseshuset er bygget på søljer, og hviler ikke på centerbygningen, så derfor er der ingen fare i at fjerne det nederste. Beboerne i centerhuset skal ikke genhuses, men kan trygt blive i deres lejlighed, imens det under søjlerne fjernes. Byggepladsen vil blive indrettet således, at beboernes færden til og fra boligen vil ske udenom byggepladsen.” Hvad sker der med grønhandleren og kiosken? ”De er blevet opsagt som alle andre.” Hvad sker der med de forskellige foreninger og klubberne samt Partnerskabet og Socialcentret? ”Socialcentret flytter til Lyongade. Fritidshjemmet og Joker bliver genhuset i midlertidige pavilloner. Partnerskabet og Jobcentret arbejder på at finde et sted vi kan være. Vi ved ikke hvor, men det bliver helt sikkert i mindre lokaler end vi har i dag. I forhold til foreninger og klubber; der er jo ikke nogen tomme lokaler i Urbanplanen, så derfor kan foreninger og klubber ikke regne med, at de får et nyt sted at være. Jeg kan godt forstå, at folk kan være skuffede over det, men man skal huske, at de her lokaler har været stillet gratis til rådighed i flere år. Alle klubber og foreninger, der låner lokaler i Partnerskabet har fået at vide, at lokalet kunne forsvinde, hvis centret blev revet ned og at 3B ikke kan tage ansvaret for at finde nye lokaler.” Hvor lang tid tager processen? ”Selve arbejdet med at rive det gamle center ned tager omkring et år og skal gerne være afsluttet inden første kvartal af 2016.” Hvad sker der bagefter? ”København Kommune skal lave en plan for, hvad der kan bygges på grunden efter centret. Til efteråret i 2015 skal der laves det, man kalder en lokalplan. Den fastsætter hvad der kan bygges, der hvor centret er i dag. Derefter er der en såkaldt høring, hvor lokalplanen skal diskuteres grundigt - blandt andet ved borgermøder her i Urbanplanen. Engang i 2016 - forhåbentligt så tidligt som muligt - skal man til at bygge nyt på grunden. 3B vil gøre så meget de kan, for at få byggeprocessen i gang, så hurtigt som mulig efter at centret er revet ned.” Hvordan kommer det til at se ud, når der bliver bygget? ”Det er noget af det, der skal fastligges i planerne for området og diskuteres på borgermøder bl.a. i efteråret 2015. De ting der bliver snakket om, er at der gerne skal bygges rækkehuse, boliger til studerende og et kvarterhus. Men det er ikke fastlagt endnu.” Kommer der til at være en form for supermarked bagefter? ”Det håber vi. Planen er at tiltrække et supermarked helt ud til Røde mellemvej. For at den drøm skal gå i opfyldelse kræver det, at nogen har lyst til at bygge og derefter at åbne et supermarked. Hvis det sker, bliver det formentlig allertidligst i 2018.” Forsvinder nogle af parkeringspladserne? ”De parkeringspladser der hører til centret forsvinder. Dvs. dem der ligger på centrets vest side ud imod Remisevænget Vest. Til det nye byggeri, der i fremtiden bygges på Solvang Centrets grund, anlægges der selvfølgelig de pladser, som de nye bygninger har behov for.” Hvad tider arbejdes der? Kommer det til at larme? ”Det er heldigvis ikke et metrobyggeri det her. Ja, det kan larme om dagen, men det bliver indenfor almindelige arbejdstider i tidsrummet 8-17 - og ikke om natten.”

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Så skriv til Mikkel Warming på miwa@3b.dk

bottom of page