top of page

ALL IN

All In 2.jpg

ALL IN er en tværgående boligsocial indsats på det sociale og pædagogiske område i København, som administreres af KAB-fællesskabet. Indsatsen er finansieret af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og evalueres løbende af Sikker By i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Indsatsen er specialiseret i at tilrettelægge og understøtte borger- og medarbejderstyrede udviklingsforløb. Formålet er, at udvikle bæredygtige (velfærds)løsninger, der kan genkende og agere i forhold til komplekse sociale problemer og sociale forhold - med direkte afsæt i unges og medarbejderes erfaringer. I forskellige udviklingsforløb har indsatsen samarbejdet bredt med aktører i det sociale felt, herunder de unge selv, velfærdsprofessionelle, lokale institutioner, Københavns Kommunes forvaltninger (særligt SOF, BIF, BUF, KFF og ØKF), fonde, civile organisationer og forskningsinstitutioner.

 

Resultater og evalueringer

 

For mere information om ALL IN samt evaluering af de første erfaringer, kan du downloade denne publikation.

 

For mere information samt evaluering af ALL IN medarbejderforløb, hvor 50+ praktikere fik erfaringer i at arbejde med borgerstyret udvikling, kan du downloade denne publikation.

 

For at læse mere om de deltagende unges egne erfaringer med at deltage i ALL IN, kan du læse denne publikation.

 

For mere info

 

Ønsker du mere information om ALL IN, kan du henvende dig til Rasmus Christensen, som er projektleder for indsatsen. Kontaktinfo finder du her.

bottom of page