top of page

To boligsociale helhedsplaner bliver til én

I dag er der to forskellige boligsociale helhedsplaner på Amager: Partnerskabet i Urbanplanen og Amagerbro Helhedsplan. Nu bliver de lagt sammen til én, som i alt omfatter 19 boligafdelinger med ialt 4.135 lejligheder. Landsbyggefonden har i januar 2021 forhåndsgodkendt en ny boligsocial indsats på Amager fra 2022-2025.


Københavns Kommune og boligorganisationerne 3B, Vibo, fsb, HAB ved DAB og DFB ved Domea.dk bakker op om denne mulighed, da de gerne vil støtte op om den positive udvikling i områderne. De eksisterende helhedsplaner har bl.a. bidraget til, at:

 • børn har fået hjælp til en bedre skolegang og har fået styrket deres læsekompetencer.

 • unge er kommet i lommepengejobs og fritidsjobs, og har fået bedre chancer for at få sig en uddannelse og et job – og holde sig væk fra kriminalitet.

 • voksne beboere har fået støtte til bl.a. familierådgivning, forældrenetværk, fællesskaber, udvikling af frivillighed og naboskabsaktiviteter.

De gode erfaringer videreføres

Den kommende helhedsplan vil tage det bedste med fra begge helhedsplaner. Det boligsociale team vil videreføre de solide samarbejder med frivillige, foreninger og kommunen, som de nuværende helhedsplaner har skabt. Arbejdet med at øge trygheden i områderne vil også fortsætte. Selvfølgelig via de kriminalitetsforebyggende indsatser, men også ved at koordinere hurtigt og effektivt på tværs, hvis der sker kriminalitet og utrygge hændelser. Desuden vil vi sikre en god kommunikation om alle de ting, der sker i området – både om aktiviteter og tilbud, men også om de mange store bygge- og renoveringsprojekter, der sker i områderne i de kommende år.


Aktiviteterne i den kommende helhedsplan er i øjeblikket ved at blive nærmere beskrevet. Når helhedsplanen starter på en ny fireårig periode 1. januar 2022, vil det være med et mix af nogle af de aktiviteter, der allerede er afprøvet af Partnerskabet og Amagerbro Helhedsplan – måske videreudviklet og i en ny og bedre form. Det vil fx. være sprogundervisning, jobvejledning, lektiehjælp, tiltag for godt naboskab og positivt fritidsliv for børn og unge.


De nuværende aktiviteter vil blive kombineret med en række nye – og de skal udvikles i et tæt samarbejde mellem helhedsplanens medarbejdere og repræsentanter for beboerne, kommunale samarbejdspartnere og frivillige foreninger.


Hvad er formålet med helhedsplanen?

En boligsocial helhedsplan er en 4-årig social indsats, der har til formål at fremme en positiv udvikling i udsatte boligområder. For at få økonomisk støtte fra Landsbyggefonden til en boligsocial helhedsplan, skal man arbejde efter nogle overordnede mål:

 • Uddannelse og livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse

 • Beskæftigelse: Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet

 • Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves trygge

 • Sammenhængskraft og medborger skab: Flere er en del af fællesskabet og deltager aktivt i samfundet

Hvor kommer pengene fra?

 • Landsbyggefonden bevilger ca. 19 mio. kr. til hele perioden.

 • Københavns Kommune: ca. 4,5 mio. kr. til hele perioden.

 • Boligafdelinger og boligorganisationer: ca. 4,5 mio. kr. til hele perioden.

 • Ekstern finansiering: 3 mio. kr.

 • Samlet budget: 31 mio. kr.

Hvad sker der nu?

Alle afdelinger og boligorganisationer skal tage stilling til, om de vil deltage i den nye helhedsplan. Det gør de på afdelingsmøder i efteråret 2021. Før helhedsplanen kan træde i kraft den 1. januar 2022 skal den desuden endeligt godkendes af Landsbyggefonden og Københavns Kommune.


Læs mere

I forbindelse med afdelingsmøder er der produceret et skriv, som giver overblik over helhedsplanen. Det er delt ud til alle involverede husstande. Læs det her.


Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte Julie Abitz, som er leder af Partnerskabet og fortsætter som leder for den nye helhedsplan. Email: julab@kab-bolig.dk

Comments


bottom of page