top of page

Q&A: Afstemning om fremrykning af kloakprojekt i Hørgården

Beboerne i Hørgården har modtaget en stemmeseddel til urafstemning om fremrykning af kloakprojekt. Herunder Kan du få svar på nogle af de spørgsmål der kan opstå i forbindelse med afstemningen.


Hvorfor skal der laves et kloakprojekt?

Det skal der fordi, det er bedre for miljøet at adskille husspildevand fra regnvand, sådan at husspildevandet ledes til renseanlægget og regnvandet til et nyt skybrudssystem. Det er besluttet af Københavns Kommune (KK) og HOFOR at hele kommunen skal opnå en mere klimavenlig vandhåndtering.


Hvem betaler for kloakprojekter og skybrudssystemer?

Det er pålagt alle ejendomme at opgradere deres kloaksystemer for egen regning. KK og HOFOR står for udgifterne til skybrudssystemet i hele KK.


Hvorfor skal kloakprojektet rykkes frem?

Afdelingsbestyrelsen i Hørgården, 3Bs bestyrelse og KAB foreslår at kloakprojektet laves samtidig med de nye stier og byrum, der arbejdes på i forbindelse med infrastrukturprojektet. På den måde kan man nemlig spare mange penge – og det betyder i sidste ende en mindre huslejestigning for beboerne. Desuden forkorter det perioden med anlægsarbejde i Hørgården.


Hvor mange stemmer skal der til, for at en urafstemning er gyldig?

En stemme er nok.


Hvad er alternativet, hvis der stemmes NEJ til forslaget om at fremrykke kloakprojektet?

Hvis beboerne i Hørgården stemmer nej til forslaget om fremrykning, bliver det alligevel gennemført senere, eftersom det er påbudt af KK og skal være gennemført senest ved udgangen af 2024. Hvis kloakprojektet ikke laves samtidig med infrastrukturprojektet, som forslaget går på, bliver det dyrere at gennemføre.


Hvorfor skal vi stemme om kloakprojektet, hvis det alligevel bliver påbudt af KK at gennemføre det?

Beboerne skal have mulighed for medbestemmelse af hvornår kloakprojektet skal gennemføres, men ikke om det skal gennemføres.


Hvorfor får Hørgården 2 en højere huslejestigning end Hørgården 1?

Hørgården består af to afdelinger med hver sin økonomi.


Skal alle lejemål betale det samme i huslejestigning?

Ja, alle lejemål uanset størrelse skal betale det samme. Det skyldes, at det er et fælles projekt og at der i alle lejligheder er køkken og bad med afløb.


Hvornår vil huslejestigningen træde i kraft?

Du vil skulle betale den første forhøjede husleje i starten af 2025.


Hvad betyder huslejestigningen for min boligsikring?

Din boligsikring stiger muligvis proportionelt med stigningen i huslejen, medmindre du er på kontakthjælp og kontanthjælpsloftet stadig gælder til den tid.


Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale huslejen, når den stiger?

3B tilbyder gennem KAB gratis økonomisk rådgivning, hvis du har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. KAB har en aftale med Gældsrådgivningen hos Forbrugerrådet TÆNK, hvor du kvit og frit kan kontakte en af deres økonomiske rådgivere. Kontakt Forbrugerrådet TÆNK på email: gaeld-kbh@fbrtg.dk eller tlf.: 25 56 71 00. Åbningstid: Tirsdag kl. 16-17.45. Onsdag kl. 14-16. Torsdag kl. 16-17.45.

Hvis du har spørgsmål til KAB, kan du ringe på tlf.: 33 63 10 00 eller skrive til restance@kab-bolig.dk.


OBS!

Afdelingsbestyrelsen i Hørgården arbejder i øjeblikket på af finde indtjening til afdelingen. Det kan betyde en halvering af stigningen i huslejen. Men intet er sikkert endnu.
Comments


bottom of page