top of page

Områdefornyelse til Hørgården

Københavns Kommunes folkevalgte har netop afsat en større pose penge til områdefornyelse i og omkring Hørgården.


Kommunen har siden 2014 arbejdet med områdefornyelser i såkaldt udsatte byområder. Det handler om at løse lokale udfordringer ved at fokusere på kvarterets potentialer, være til stede lokalt og arbejde med en blanding af fysiske, sociale og kulturelle projekter gennem grundig involvering af beboerne i områderne.


Der er allerede områdefornyelser i gang i andre dele af København – blandt andet i Sundby her på Amager. Nu er turen også kommet til Hørgården, som skal dele 118 mio kr. med Lundtoftegade, som også får en områdefornyelse. Herudover har Hørgården i forvejen fået 67,5 mio kr. fra Landsbyggefonden til nye stier og byrum. Det, som kendes som ’Infrastrukturprojektet i Hørgården’.


Hvad skal pengene bruges til?

Men hvad den nye områdefornyelse skal bruge pengene på, står endnu hen i det uvisse. Det skal borgerne i området nemlig være med til at bestemme.


“Områdefornyelser er båret af lokalt engagement, og det er vigtigt, at alle får mulighed for at blive hørt og tage del i den udvikling af kvarteret, som skal sørge for, at det i fremtiden ikke længere er stemplet som udsat. Og netop dét sørger områdefornyelserne for. De bedste løsninger spirer nedefra og op, og derfor glæder jeg mig til at se, hvad de lokale nørrebroere og amagerkanere har af ideer til at løfte kvartererne”, udtaler Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.Comments


bottom of page