top of page

Flere bier og blomster frem for fliser og flade plæner

Onsdag den 2. juni var overborgmester Lars Weiss og KABs direktør Jens Elmelund på besøg i Hørgården. De er nemlig vilde med alle de grønne tiltag, der sættes i gang i området.


“Der ligger et kæmpe uudnyttet potentiale hos de største private grundejere, som råder over store arealer i København. Jeg tror på, at vi kan lære meget af hinandens erfaringer, og at vi sammen hurtigere kan bane vejen for mere vild natur i vores by – til gavn for både biodiversiteten i byen og beboerne og københavnerne, der får glæde af mere natur i hverdagen,” udtalte Lars Weiss.


Konkret foreslår overborgmesteren, at kommunen indgår et frivilligt partnerskab med grundejere som fx de almene boligforeninger. Formålet er, at kommunen og grundejerne kan dele erfaringer og inspirere og forpligte hinanden til at følge op med konkrete, grønne initiativer. Fx at plante flere og mere forskelligartede planter, hjemmehørende buske og træer eller bygge insekthoteller og stengærder, hvor insekter kan leve. Men også mere simple greb som at skrue ned for vedligehold af grønne områder og lade græs og planter vokse mere vildt.


I KAB har man siden 2019 samarbejdet med foreningen ’Vild med vilje’ om at øge biodiversiteten på ubrugte arealer.


“Jeg synes, det er helt rigtigt set af Københavns Kommune, at private grundejere er en del af løsningen for at komme biodiversiteten til undsætning. Vi skal passe på naturen, arterne og grundvandet,” sagde Jens Elmelund.


Vild med vilje

KABs projekt om at skabe mere plads til insekter og vilde planter møder stor opbakning blandt beboere i KAB-fællesskabet. Indtil videre har 48 boligafdelinger tilmeldt sig projektet – heriblandt Hørgården. Her afprøves forskellige frøblandinger på tre forsøgsfelter, før det bredes ud til flere og større arealer.På billedet ses bestyrelsesmedlem Susanne Vural og formand Per Olsen fra afdelingsbestyrelsen i Hørgården sammen med overborgmester Lars Weiss og direktør for KAB Jens Elmekund. Besøget affødte en artikel i Berlingske Tidende.
I Hørgården har lokale unge sammen med en landskabsarkitekt etableret tre forsøgsfelter med forskellige vilde blomsterblandinger. Når felterne vokser til, skal beboerne tage stilling til hvilken blanding, de synes bedst om. Gå en tur forbi hjørnet af Amagerfælledvej og Peder Lykkes Vej, og se hvordan de vilde forsøg udvikler sig.


Læs mere om Vild med vilje i Hørgården: Vild med vilje


Læs mere om Vild med vilje i Boligforeningen 3B/KAB: 3B er vild med vilje

Opmerkingen


bottom of page