top of page

Alle beboere skal have samme gode service


Rene Rubæk Pape er ny driftschef i Urbanplanen og Hørgården. Han byttede område med den tidligere driftschef Thomas Høgh, som fra årsskiftet overtog område C i Herlev. En ordning, de to driftschefer synes var god for begges faglige udvikling, og som ledelsen i 3B bakkede op om.


“Mit fokus er på personaleledelse, trivsel på arbejdspladsen og gode relationer til afdelingsbestyrelserne. I Urbanplanen og Hørgården er vi 38 medarbejdere, og min holdning er, at beboerne får den bedste service, hvis medarbejderne trives godt og ved, hvad der forventes af dem. De skal være helt klar over hvad en opgave indebærer, og hvornår den kan siges at være afsluttet. Derfor bestræber jeg mig på at være klar og tydelig i min måde at være leder på”.


Smartere brug af resurserne

I oktober sidste år blev alle medarbejdere ansat i det overordnede driftsområde frem for at være tilknyttet hver sin afdeling som tidligere. Det betyder, at medarbejderne nu dækker hinanden ind, så der ikke opstår huller i servicedækningen i tilfælde af fravær.


“Alle skal have samme gode behandling i alle afdelinger. Det skal ikke være afhængigt af en person”, mener Rene, og fortætter: “Det dur ikke at man fx i Remisevænget Vest ikke kan komme i kontakt med driftspersonalet og få ordnet en vandhane, mens man i Øst kan få det samme problem løst på få timer. Derfor arbejder vi med at ensrette arbejdsgangene på tværs af området og sikre solidaritet i serviceniveauet”.


Kontakt til driften

For at alle beboere får lige adgang til samme gode serviceniveau, opfordrer Rene til at bruge appen “Mig og min bolig”. Den skal bare downloades på telefonen, og så tager vi imod beboernes henvendelser den vej. Det betyder nemlig, at vi kan fordele opgaverne mest hensigtsmæssigt blandt medarbejderne og give besked om status på opgaven direkte til beboeren gennem app’en. Der skal selvfølgelig også være mulighed for at ringe til os – og vi overvejer at videreføre den personlige henvendelse efter nærmere aftale pr. telefon, når situationen med corona har lagt sig.


Renes interesse for ledelse betyder, at han er i gang med at tage en lederuddannelse hos Lederne. Bag sig har han en uddannelse som byggetekniker og har arbejdet med byggeledelse, på tegnestue som rådgiver og haft egen entreprenørvirksomhed, før han kom til 3B i 2013. Ellers bruger han sin fritid på familiehygge, fitness og campinglivet om sommeren. Rene bor i Ballerup og har to store piger som han ser hver anden uge.


Et dejligt område

På spørgsmålet, om der er noget, der overraskede ham, da han stiftede bekendtskab med Urbanplanen, svarer Rene:


“Jeg er overrasket over hvor pænt her er. Jeg synes virkelig, det er et rigtig pænt område sammenlignet med mange andre områder. Jeg har tidligere vikarieret i stort set alle 3B’s områder, og det slår mig, hvor dejligt her er og hvor mange gode, positive aktiviteter, der er for beboerne. Det er mit indtryk, at det boligsociale arbejde fungerer virkelig godt her, og kommer mange beboere til gode”.


Herunder er det opslag med kontaktoplysninger som hænger i opgangene.

Kontakt_vs3
.pdf
Download PDF • 783KBComments


bottom of page