top of page

Trygheden i København og i Amager Vest


Københavns Kommune har siden 2009 hvert år gennemført en tryghedsundersøgelse. Den følger udviklingen i københavnernes oplevelse af tryghed i deres by – både i København som helhed og i de enkelte bydele.

Langt de fleste københavnere bevæger sig trygt ud i byen og i deres nabolag, men der er 9 %, som på den ene eller anden måde oplever utryghed i hverdagen. Der er stor variation mellem de enkelte bydele. I Amager Vest er niveauet som generelt i København, dog oplever borgerne i Amager Vest lidt mindre utryghed i aften- og nattetimerne end gennemsnittet for hele byen – se figur 1.

Kigger man endnu tættere ned i enkelte boligområder tegner sig et lidt andet billede. I Urbanplanen og Hørgården oplever 15 % af beboerne utryghed i hverdagen, mens 29 % oplever det i aften- og nattetimerne. Alt for mange beboere i vores område udtrykker altså utryghed ved at færdes ude i aften- og nattetimerne – se figur 2. Ganske vist er det faldet fra 34 % i 2014, da vi startede Amager Tryghedspartnerskab op, så det går den rigtige vej. Men ingen kan være tilfredse endnu.

“Vi skal fortsat sætte ind de steder, hvor der er udfordringer, og arbejde målrettet for at styrke trygheden og forebygge kriminaliteten. Det er hjerteblod for mig, at alle københavnere skal føle sig trygge både om dagen og om aftenen, uanset hvor de færdes”, siger overborgmester Frank Jensen (S) i en pressemeddelelse.

I perioden 2014 - 2019 er kriminaliteten faldet markant i Urbanplanen og Hørgården, målt på antal anmeldelser, og ligger langt under gennemsnittet for København. Det samme gør sig gældende i de to andre fokusområder; Tingbjerg og Folehaven. Det er meget tilfredsstillende, at den koordinerede indsats mod kriminalitet ser ud til at virke. Nu er det virkelig vigtigt, at vi sammen holder fast i den gode udvikling.

Amager Tryghedspartnerskab arbejder fokuseret med at styrke trygheden i området. Læs mere om hvordan arbejdet foregår her.

Læs leder af den boligsociale indsats Michael H. Jensens kommentar til tryghedsundersøgelsen i Lederen på side 4 i beboerbladet Opslagstavlen her.

Find tryghedsundersøgelsen her eller hent et eksemplar i Partnerskabets lokaler på Hørhusvej 5, baghuset.

bottom of page