top of page

Adgang forbudt i Remiseparken

Der har bredt sig den misforståelse at entreprenørfirmaet Christiansen og Essenbæk A/S har tilladt brug af Remiseparken, selvom den ikke er færdig. Dette er IKKE tilfældet og der er sat skilte op på afspærringen af samme grund.

Af sikkerhedsmæssige årsager er parken spærret af, selvom dele af anlægget umiddelbart kan se færdige ud – herunder bevægelsestorvet med skaterbanen i den sydlige del af parken. Men på trods af forbuddet foregår der ophold og leg i parken. Entreprenøren har flere gange observeret at ny beplantning ødelægges, at der er fodaftryk og spor af cykeldæk i støbningerne, og værst af alt; aftryk af barnefødder i mudderet i den nye elleskov.

Hvorfor må man ikke opholde sig i parken?

1. Det kan være farligt! Det er en byggeplads og sikkerheden er ikke på plads. Børn kan fx synke ned i mudderet og sidde fast – og der kan være maskiner, værktøj og ufærdige anlæg, man kan komme til skade på.

2. Adgangsvejene for beredskabet er ikke til stede, så ambulancer mv kan ikke komme frem hvis uheldet er ude.

3. Hærværk forsinker og fordyrer arbejdet i Remiseparken. Det er spild af ressourcer og en stor ulempe for alle parter.

Det er vigtigt at dette budskab når ud til alle beboere og brugere – børn som voksne. Hjælp med at udbrede budskabet, del artiklen her og sig det til alle, du kender.

bottom of page