top of page

Urbanplanen i TV2 News


Onsdag den 22. april kl. 17.11 blev Partnerskabets leder Michael Hedegaard interviewet til TV2 News – direkte. Emnet er hvordan det boligsociale sekretariat hjælper med at få sundhedsmyndighedernes retningslinier ud til alle borgere – også dem der ikke taler så godt dansk. Vi må ikke publicere klippet for TV2, men her er en udskrift:

I studiet:

Retningslinierne fra Sundhedsmyndighederne er oversat til mange forskellige sprog. Men de her retningslinier skal jo finde deres vej fra sundhedsmyndighedernes hjemmesider og ud til de personer, som oversættelserne er rettet imod. Michael Robert Wickmann, du er med os fra Urbanplanen på Amager. Hvad gør man der?

I Urbanplanen:

Ja, det er rigtigt, Anders, jeg står her i Hørgården der er en del af ghettolisten. Og herovre bagved, jamen der ligger Urbanplanen som mange Københavnere i hvert fald kender. Og det er klart at det er noget som man har haft rigtig meget fokus på herude, fordi der er en overrepræsentation af folk, der måske ikke lige ser TV2 News på dansk, eller kan forstå sproget lige så godt som så mange andre kan. Ved min side, der står du Michael Hedegaard. Du er sekretariatsleder herude. Du kan gøre os lidt klogere på hvad det er, I har gjort for at trænge igennem med det her budskab.

Ja, noget af det vi gør, det er at kommunikere på flere sprog, selvfølgelig. Fordi vi ved at der bor mennesker her der har knapt så gode danskkundskaber – og som du selv siger – ikke ser DR eller TV2. Så vi kommunikerer til dem på flere forskellige sprog. Det gør vi i deres postkasser og i opgange. Og vi gør det også på den måde, at vi ringer til rigtig mange familier, taler med dem om retningslinierne, hvad skal de forholde sig til, hvordan kan de få hjælp…

Så I sidder simpelthen aktivt og ringer op, og har nogle der så kan tale de sprog?

Ja, det har vi, ja. Og vi taler også med deres børn, som vi også har kontakt med via Skype. Vi laver nogle aktiviteter der, hvor vi mødes virtuelt og får talt om nogle af de aktiviteter vi er igang med, men også om situationen nu – om skole, og hvordan går det med lektierne og alt det her…

Det lyder som et ret stort arbejde. Hvordan har i sat det i system?

Jamen vi er jo det der hedder et boligsocialt sekretariat herude, og vi arbejder til dagligt med at lave forskellige tiltag og aktiviteter sammen med bl.a. kommunen for mange af de familier, børn og unge der bor her. Mange af de aktiviteter vi laver, de er jo sat på pause lige nu. Så har vi bare oprustet med noget andet arbejde. Vi bruger vores tid anderledes end vi plejer.

Og så har I blandt andet også været ude med den her plakat fra Sundhedsstyrelsen som er oversat til flere sprog, som man også kan se her. Hvordan vælger I så ud hvem I så skal ringe til? For der bor jo rigtig rigtig mange mennesker herude.

Ja altså, vi ringer til dem, vi har telefonnumre på i første omgang. Og så begynder vi at…

I tager simpelthen listen, og så tager dem derned af?

Ja, og så bruger vi jo også deres netværk. Vi opfordrer dem ligesom til, at den information vi giver videre og snakker med dem om, at den skal man også give videre til sin egen nabo. Så vi prøver at få det til at sprede sig organisk også. Og det virker. På den måde får vi også henvendelser den anden vej.

Hvordan er reaktionerne så når I ringer?

Folk er meget meget glade. Meget glade for at der er en opmærksomhed på dem og at der er nogle der kan hjælpe dem. Ikke bare med at oversætte til et andet sprog. Men også i høj grad med fx viden om at man kan få passet sine børn. Det var der lidt problemer med i starten, at det var der mange der faktisk ikke vidste at det var en mulighed.

Altså det her med nødpasning?

Også hvordan at der faktisk har været nogle i en slags “nødskole” før skolerne åbnede op igen. I det hele taget hvordan klarer man dagligdagen i den her nye virkelighed. Det har vi prøvet at hjælpe med…

Oplever du mere utryghed ved den gruppe beboere som måske ikke er så stærke i dansk?

Ja lige i starten – ja netop utrygheden ved den nye situation var måske en lille smule større, fordi man ikke helt vidste, hvad der foregik. Så det har hjulpet rigtig meget på deres tryghed i forhold til hvordan samfundet kører videre og fungerer. Og så efterhånden så er alle ­­– de fleste i hvert fald – blevet opmærksomme på hvad der er op og ned, og hvad man må og hvad man ikke må.

Tusind tak skal du have.

bottom of page