top of page

Resultater af det boligsociale arbejde


Partnerskabet er navnet på den boligsociale helhedsplan i Urbanplanen – inklusiv Hørgården.

Partnerskabet samarbejder med mere end 70 forskellige aktører plus en hel masse beboere i Urbanplanen om aktiviteter indenfor de fire indsatsområder i helhedsplanen:

  • Uddannelse og beskæftigelse for unge op til 30 år.

  • Tryghed og trivsel for alle beboere.

  • Forebyggelse af unges marginalisering og kriminalitet.

  • Fremme af et godt og udviklende børneliv.

Københavns Kommune og Boligforeningen 3B har i fællesskab opstillet en række mål for hver enkelt boligsocial aktivitet i perioden 2018-2021. Det boligsociale sekretariat, Partnerskabet, indsender hvert år resultaterne på disse mål til Landsbyggefonden. De ligger tilgængelige her på sitet under menupunktet 'Partnerskabet' – med en genvej lige her.

bottom of page