top of page

Remiseparken i kamp mod fremtidens regnvand


Når Remiseparken står færdig efter sommerferien, vil det sydvestlige område af parken være en synlig del af Københavns Kommunes store klimatilpasningsstrategi.

“I fremtiden vil beboerne i Urbanplanen få et smukt naturlandskab lige uden for døren. I den sydvestlige del af Remiseparken vil man være omsluttet af eventyrlig skovstemning og frodig, vild natur i det bakkede terræn, mens man bevæger sig ad gangbroer eller gør ophold på små platforme mellem områdets elletræer. Her vil man kunne følge med i naturens gang og livet i skovbunden, der nogen gange vil være dækket af vand, alt efter hvor meget regn, vi har fået. Elleskoven er tænkt som et dejligt naturområde, samtidig med at den skal hjælpe i kampen mod regnvand fra fremtidens skybrud” fortæller Jens Linnet, der er landskabsarkitekt og partner i tegnestuen BOGL.

Tegnestuen vil forstærke de kvaliteter, der allerede er i området, og beholde så meget af den eksisterende natur som muligt. De træer, planter og buske, der var i parken i forvejen er blevet ’genbrugt’. Jorden ved Elleskoven har altid været våd, men håbet er, at den øgede mængde vand tiltrækker dyreliv som bier, salamandere og frøer.

Stierne igennem området er produceret af metalriste, da de skal kunne tåle at stå under vand i perioder. Der vil blive lagt belysning i stierne og renset ud i krattet, så der bliver bedre sigtbarhed og åbenhed.

Elleskov mod vand

“Ud over at renovere parken for beboerne i Urbanplanen og København er det en del af projektet at indtænke klimasikring i området. Det vil sige, at sørge for at håndtere regnmængderne fra nutidens og fremtidens store skybrud,” fortsætter Jens Linnet.

Det sørger projektet for ved at grave Remiseparkens sydvestlige område ud, så det bliver endnu lavere, end det var i forvejen. Her kan regnvandet fra Urbanplanen løbe ned og blive absorberet, forsinket og afledt, så man kan undgå oversvømmelser og problemer med regnvand i fremtiden.

“Vanddybden i Elleskoven vil ændre sig alt efter mængden af regn. Det meste af tiden vil skovbunden kun være dækket af en smule vand, andre gange vil den være helt tør, og ved særligt kraftige regnskyl vil hele området være dækket af vand”.

Vand under jorden

Jens Linnet fortæller, at der i parken nord for Elleskoven ikke vil blive synlige beviser på skybrudsprojektet. Her vil regnvandet blive ført ned i rør under jorden og ledt ud til Københavns Havn. Det er HOFOR, hovedstadens forsyningsselskab, der står bag det underjordiske skybrudsprojekt. Alle 3B´s afdelinger, rundt om parken, kommer til at aflede tag-regnvand til dette klimasikringssystem. Det er et krav fra Københavns Kommune og en del af den samlede plan..

Klimaforskere fra DMI forventer flere skybrud i fremtiden, og de kan i værste fald komme til at koste milliarder af kroner. I dag er vores byer og kloakker ikke bygget til at håndtere regnvand, men som en fast del af større bygge- og renoveringsprojekter er man nu begyndt at indtænke klimasikring.

Hvorfor natur i byen?

Til spørgsmålet om, hvorfor vi skal have natur i byen, svarer Jens Linnet: ”Ud over at det er smart i forhold til at bekæmpe regnvandsmængderne fra skybrud viser alle undersøgelser, at naturen er god for vores mentale sundhed og kan modvirke stress.

Desuden giver den folk lyst til at bevæge sig. Vi kommer simpelthen ud af døren og går flere ture. At hjælpe biodiversiteten på vej, er også en vigtig ting. Naturen er jo under pres, og når vi bringer den ind i byen, er det en måde at hjælpe naturen i

Danmark på”.

FAKTA

Remiseparken er ejet af Københavns Kommune, og det er Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renoveringen.

Følg med i udviklingen af parkprojektet her på siden og på Urbanplanens Facebookside.

Få overblik med filmen ’Urbanplanen i udvikling’

Hør om planerne fra arkitekters, bygherrers og politikeres egen mund, og se dine naboer – store som små – kommentere alle de nye ting, der kommer til at ske i området:

Fotos af området som det så ud i vinterklæder den 27. februar. Foto: Nina Suhr.

bottom of page