top of page

Kom til indvielse af nyrenoverede affaldsskure

Fredag d. 29. marts kl. 14-16 ved skuret på Lygtemagerstien

Boligforeningen 3B, KAB og Københavns Kommune står bag projektet og serverer kaffe og kage til indvielsen.

Om projektet:

Tre affaldsskure i ØST er blevet renoveret, så de nu er mere brugervenlige for beboere og driftspersonale.

Skurene er blevet delt i to rum. I det ene rum kan du sortere pap, papir, plast, metal, elektronik og farligt affald. Det andet rum er til større ting. Her kan du stille stort elektronik og storskrald. Rummet er også indrettet med byttehylder, og som noget helt nyt kan du aflevere træ til genbrug. Træet vil blive transporteret til TinkerTank, som er et lokalt, socialt og bæredygtigt værksted på Hørhusvej 5. Her vil træet få nyt liv i nye produkter.

Formålet med renoveringen er, at der bliver sorteret mere affald og flere ting bliver genanvendt, før de bliver til affald. Indretningen skal gerne lede til, at arbejdet for driftspersonalet lettes. Dermed tager vi i Urbanplanen et bæredygtigt skridt med økonomisk og miljømæssig omtanke.

bottom of page