top of page

Dialogarrangement 27. februar

Det er vigtigt, at der er en god dialog mellem boligområdets beboere og de professionelle aktører, der arbejder i området. Det er der fokus på i det daglige ifm. det arbejde og de aktiviteter, der udføres.

Onsdag eftermiddag inviterede de professionelle aktører til et særligt dialog-arrangement, som specifikt handlede om tryghed i boligområder omkring Remiseparken og i området ved Solvang Bibliotek.

Amager Nærpoliti og ansatte fra Gadeplan, Dyvekeskolen, Solvang Bibliotek, Sikker By og Partnerskabet bød på dialog og kaffe to steder samtidigt. Således var der pavilloner, politibiler osv. ved Bondegården og ved Solvang bibliotek i et par timer onsdag eftermiddag.

Mange kom forbi til en snak, og det er alles vurdering efterfølgende, at det var et godt arrangement, der kan være med til at skabe bedre forståelse for arbejdet i området og for de situationer, som borgerne oplever.

bottom of page