top of page

Hørgårdens nye byhaver


"Vil du gerne dyrke dine egne grøntsager og være en del af det nye byhavefællesskab på Amager? Så får du chancen for at lade drøm blive til virkelighed".

Det var indledningen til skrivelsen om et informationsmøde vedrørende Hørgårdens Byhaver, som blev afviklet på Hørgårdens Nærgenbrugsstation onsdag den 7. marts. Opslagstavlen har været i forbindelse med en af de fremmødte, som har tilmeldt sig projektet. Lene Dybdahl (på billedet) er opvokset i Hørgården og har boet i kvarteret 42 år. Professionelt arbejder hun i børnehaven på Brydes Allé, som ofte beskæftiger sig med projektet ”fra jord til bord”. Tidligere var Lene Dybdahl meget aktiv i ”Haverne på trekanten”, så lysten til at beskæftige sig med havearbejde var fremherskende. Bagved børnehaven var et ubemandet grønt område, så Lene Dybdahl henvendte sig til afdelingsbestyrelsen og foreslog at benytte arealet til byhaver. Det blev senere koordineret med Partnerskabet, som gjorde projektet muligt. Hørgårdens Byhaver er organiseret af en styregruppe, der i opstartsfasen består af Hørgårdens Nærgenbrugsstation, Miljøpunkt Amager, Urbanplanten, Amagerbro Helhedsplan og Partnerskabet. På sigt skal der skabes rammer for en egentlig forening med bestyrelsesmedlemmer fra haven. Ved informationsmødet meldte en halv snes kommende haveejere sig. Prisen for et havelod er 100 kroner om året, som betales ved tilmeldingen. I den tildelte plantekasse kan dyrkes, hvad man har lyst til. Der er opstart af haven i weekenden 21.-22. april. Her bliver der opstillet højbede i fællesskab. Rådgivning af uddannet gartner tilbydes i Urbanplanten i Remiseparken hver onsdag kl. 15.00-17.00. Her fås små planter og stiklinger med. Det vil være muligt at låne haveredskaber fra Hørgårdens Nærgenbrugsstation, men der arbejdes på at skaffe redskaber til fællesskabet. Er du interesseret i at dyrke planter og grøntsager i Hørgårdens byhaver, kan du kontakte Simon fra Partnerskabet (simh@3b.dk) eller Camilla fra Hørgårdens Nærgenbrugsstation (E93Q@tmf.kk.dk).

Tekst: Bruno. Foto: Jørgen P. H.

bottom of page