top of page

Remiseparkens forvandling skydes snart i gang


Det egentlige arbejde med at forny Remiseparken begynder først i efteråret, men allerede i april går Hofor i gang med at anlægge en regnvandsledning. Parken er dog åben frem til omkring oktober, når selve renoveringen påbegyndes. I april begynder arbejdet med at forny Remiseparken så småt, når Hofor går i gang med at grave for at anlægge den regnvandsledning, der skal løbe under parken. Mens gravearbejdet står på frem til august 2018, vil hovedparten af parken være åben. Mindre dele af parken afspærres, men det vil i perioden fortsat være muligt at benytte stier gennem parken. Når Hofor er færdige med deres arbejde, går Københavns Kommune i gang med fornyelsen af parken, som – når den er færdig – blandt andet kommer til at indeholde en elleskov og en grøft, der skal opsamle skybrudsvand, et bevægelsesområde med forskellige idrætsfaciliteter og nye opgraderede boldbaner.

Derudover etableres der et nyt soppebassin og nye legeområder flere steder i parken til børn i alle aldre. I parken fældes der ca. 50 eksisterende træer pga.dårlig vækst, terrænregulering og for at skabe plads til håndtering af skybrudsvand, men der plantes ca. 280 nye træer, blandt andet til en stor frugtlund, som kan give dejlige æbler til beboerne i Urbanplanen. Startede i 2015 Processen omkring at forny parken startede tilbage i 2015, hvor kommunen afsatte 57 mio. kroner til renoveringen. Herefter blev beboere og brugere af parken hørt og bidrog med deres ideer og ønsker til parken. På denne baggrund blev der lavet et program, som forskellige arkitektfirmaer udarbejdede hver deres forslag ud fra i en arkitektkonkurrence. Denne konkurrence vandt BOGL og Rambøll i starten af juni 2016, hvorefter forslaget blev hørt, udviklet og konkretiseret. I oktober 2017 blev projektet politisk godkendt. Maskinerne går i jorden omkring oktober/november i år, og hele parken forventes færdig i slutningen af 2019. I denne periode vil parken, undtagen byggeren og Bondegården, være afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn for brugerne af parken grundet den megen kørsel med tunge arbejdskøretøjer og for at arbejdet bliver hurtigst muligt færdigt. Ved at anlægge hele parken på én gang afkortes anlægsperioden med op til otte måneder, så brugerne af parken vil kunne komme i gang med at bruge den igen hurtigst muligt.

Læs mere om Urbanplanens udvikling her.

bottom of page