top of page

Warming tjekker ud af Planen

Efter tre år som sekretariatsleder i Partnerskabet vinker Mikkel Warming nu farvel til Urbanplanen. Han fortsætter i 3B regi som chef for sociale indsatser. Fra at have været borgmester i otte år og haft sin gang på rådhuset og Christiansborg i 20 år, var det på mange måder noget helt andet at have første arbejdsdag i Urbanplanen dengang for tre år siden, da Mikkel Warming startede som leder for det boligsociale sekretariat Partnerskabet i Urbanplanen; - Den største forskel fra at sidde på rådhuset til at komme ud i Urbanplanen var at nu blev alting helt konkret. Fra at have siddet med teori, strategi og papirarbejde handlede det nu om rigtige mennesker her og nu. Og det har været godt, fortæller Mikkel og fortsætter; - Det bedste har været de mange engagerede beboere, som har taget rigtig godt imod en som mig, der kom ‘udefra’. Derudover har det været fantastisk at opleve hvor mange potentialer, der er i Urbanplanen - hvor meget der er muligt. Det at se et område gå i den rigtige retning, siger Mikkel. Skinner for fremtiden Mikkel Warming blev ansat i en periode, hvor man begyndte at tænke det boligsociale arbejde bredere. Der blev fx startet et tryghedspartnerskab for at mindske utryghed og kriminalitet, og i perioden strømmede der også penge ind til området fra Rådhuset. Penge til storstilede fysiske forandringer, der skal styrke Urbanplanen de kommende år. Noget af det, han har lagt ekstra kræfter i, har været at få politikerne på rådhuset til at kigge mod Urbanplanen. De sidste tre år har der været utallige borgmesterbesøg og rundture med folk, der ellers sjældent kommer på de urbanplanske kanter.

- Vi har en historisk chance lige nu for at løfte Urbanplanen. Skinnerne er blevet lagt og flere og flere går sammen og arbejder for at ændre området. Området får i de kommende år et helt nyt udtryk. Fortællingen om Urbanplanen som en grå beton ghetto er vi i gang med at ændre. Det glæder jeg mig til at arbejde videre med - bare fra en anden stol, siger Mikkel. Chef for det sociale Stolen i pavillonen for enden af Remiseparken bliver skiftet ud med en stol i 3B’s domicil på Havneholmen. Dermed bliver udsigten en lidt anden end Urbanplanens facader, men det boligsociale er han ikke færdig med. Han skal nemlig være chef for de sociale indsatser i 3B - hvilket indebærer, at han skal være øverste chef for alle 3B’s helhedsplaner. - Jeg glæder mig rigtig meget til at være med til at virkeliggøre 3Bs strategi for at skabe levende og mangfoldige fællesskaber i alle vores afdelinger, lyder det fra Mikkel, der selv bor alment og er aktiv i beboerdemokratiet i hans egen boligforening AKB, København. - Men jeg kommer til at savne de mennesker jeg har arbejdet med. Selvfølgelig sekretariatet, men også alle de gode beboere, som er aktive på den ene eller anden måde. Både afdelingsbestyrelser, fællesbestyrelse, netværk osv, som gør rigtig mange gode ting for området - og som det har været en fornøjelse at arbejde med. Mit farvel ville være lidt trist, hvis jeg var færdig med at arbejde med Urbanplanen. Men det er jeg heldigvis ikke, slutter han. Du kan stadig kontakte Mikkel på miwa@3b.dk

Ny leder og nye ansigter i sekretariatet

Michael Hedegaard er den nye sekretariatsleder i Partnerskabet. I ni år har han været leder for helhedsplanen Kokkedal på vej - også i 3B regi, men nu skifter han altså de nordsjællandske himmelstrøg ud med de amar’kanske.

- Jeg glæder mig til at komme i gang i Urbanplanen - blandt andet med at forme den nye helhedsplan sammen med beboerne, de ansatte og samarbejdspartnere, siger Michael.

Partnerskabet skal nemlig arbejde med at lave en ny helhedsplan de kommende måneder, så det boligsociale arbejde i Urbanplanen kan fortsætte fra 2018 og frem til 2021. Michael starter den 15. marts 2017. Indtil da kan han kontaktes på: mhjn@3b.dk 22 15 92 20

De ansatte:

Partnerskabet holder til på Remisevej 25 i pavillonen for enden af Remiseparkens langsti - overfor Hjulmagerstien 24. Her kan du møde:

(Klik på billedet for at se det større)

bottom of page