top of page

Remiseparken: Mere natur, leg og bevægelse


Arbejdet med at forny Remiseparken er kommet et skridt videre. Der ligger nemlig nu et overordnet forslag til, hvordan parken kan komme til at se ud, når den står færdig i 2020. Visionen er, at der skal være plads til endnu mere leg, læring og bevægelse og endnu flere kultur- og naturoplevelser i fremtidens Remisepark. Planerne kan stadig nå at ændre sig, som projektet skrider frem. Men i det nyeste forslag er der bl.a. lagt op til følgende: ♦ Tvillingebanerne opgraderes med fx klatreområde og halvtag til ophold. ♦ I parkens sydligste ende, der hvor riddebanen er i dag, skabes et helt nyt bevægelsestorv til fx cross fit, parkour, trampolinspring og skate.

♦ I parkens sydvestligste hjørne etableres en elleskov, der skal opsamle områdets skybrudsvand. Over vandspejlet kommer der gangbroer og små plateauer til ophold ude mellem elletræerne.

♦ Bondegården og Byggeren får rykket ridebanen tættere på og Urbanhaven udvides med grill- og spiseområde samt flere haver.

♦ Ved den store plæne midt i parken er der planlagt en scene, udkigspost og at kælkebakken forbedres.

Bevægelsestorv:

Tvillingebanen:

Overblikskort:

bottom of page