top of page

Container skal samle de unges ideer


En container er flyttet ind midt i Remiseparken for en periode. Den er en del af arbejdet med at forberede fremtidens Remisepark. Remiseparken skal de kommende år renoveres og gøres endnu bedre. I 2020 vil den fornyede park være færdig med endnu flere funktioner, så flere københavnere kan få glæde af en af byens hyggeligste parker. Men hvordan skal parken indrettes og hvad er der behov for? Det har Københavns Kommune spurgt en hel masse borgere om de sidste par år. For at sikre, at også de unge, der dagligt bruger parken bliver hørt, gennemfører rådgivningsvirksomheden Gemeinschaft en inddragelsesproces med de unge her i efteråret.

Til den proces er der midlertidigt opstillet en container i parken. Containeren, som går under navnet BOXEN, står ved petanque-banen midt i parken, og herfra skal de unges tanker om parken høres og arbejdes med. Containeren og de tilhørende byrumsmøbler kan selvfølgelig også bruges af alle andre beboere og brugere af parken.

Resultatet af snakkene og de unges ønsker vil indgå i den videre udvikling af parken og blive indarbejdet i projektet, hvis det er muligt.

Folkene fra Gemeinschaft vil være i containeren løbende - særligt op til og efter efterårsferien. Kig forbi. Til december bliver containeren kørt væk igen. Har du spørgsmål til containeren eller processen, så kontakt Jesper på jesper@gemeinschaft.dk

bottom of page