top of page

Remiseparken: Arbejdet er i gang


Remiseparken_Urbanplanen

Remiseparken skal fornyes og selvom den først skal være færdig i 2020 er arbejdet i fuld gang. Lige nu er kommunens rådgivere i gang med de indledende øvelser ude i parken. De er netop begyndt at måle op - både selve parken, men også de tilstødende bygninger.

Fremtidens Remisepark er også et klimaprojekt, og når renoveringen af parken er færdig, skal den kunne modtage både skybrudsvand og hverdagsregn fra f.eks. tagflader. For at afdække hvilket tagvand, der vil kunne ledes til parken har vores rådgiver behov for at måle koten på tagnedløbene.

Bor du op af parken kan det derfor være, at der bliver banket på din dør indenfor de næste par uger. (Se kort nedenfor)

Arbejderne skal ikke ind i din lejlighed eller rækkehus, men skal udelukkende undersøge tagnedløbene. Tag godt imod dem.

Om 1-2 uger går boreprøverne i parken i gang. Boreprøverne skal undersøge jordens evne til at nedsive vand og eventuel forurening.

bottom of page