top of page

Urbanplanen er på vej…


Der sker rigtig meget på Amager. Øen er vågnet op og er ikke længere bare ”øen på den anden side af broerne”. Metro, Strandpark, Ørestad, spændende cafeer og nye attraktive (og dyre) boliger med udsigt over vand og grønne områder er i overskrifterne. Urbanplanen er på vej til at blive en del af den udvikling der sker på Amager - som et grønt og rart sted at bo.

Der var – og er stadig - mange mennesker med sociale problemer samlet i Urbanplanen. Men der er sket forandringer, og der vil ske endnu flere i de kommende år.

Urbanplanens boliger er gode og rimeligt billige. Derfor blev området også anset som et stort fremskridt, da det blev opført i sluttresserne. Og de mange der flyttede tidligt til Urbanplanen havde – og har - ofte både stolthed over og kærlighed til området.

Der var mange ting, der gik den forkerte vej i 80´erne og særligt i 90´erne. Hvor mennesker med sociale problemer i stigende grad blev koncentreret i boligområder som Urbanplanen. Og området fik et rigtigt dårligt ry, som på mange områder stadig hænger ved. Men man gav ikke op.

Beboerne, boligforeningen og kommunen har hver for sig og sammen lavet forskellige indsatser, der forsøger at rykke og løfte Urbanplanen. Års boligsocial indsats, kommunale indsatser og ikke mindst engagement fra beboernes side har betydet, at der f.eks. er målrettede indsatser over unge i området, en fremskudt beskæftigelsesindsats, byhaver i Remiseparken og flere events og tilbud i løbet af året, der tiltrækker flere tusinder til området. Indsatser der på hver sin måde forsøger at løfte området.

Dyvekeskolen har gennemgået en markant forvandling og er renoveret for millioner. Skoledistriktet er ændret, så børn fra lejlighedskomplekserne nu er klassekammerater med børnene fra de store villaer.

I 00´erne blev der brugt hundreder af millioner på at renovere de mere end 2400 boliger. Betonfacader blev skiftet, gjort spændende og altaner sat op. Og den dag i dag er Urbanplanens boliger langt fra hverken grå eller kedelige.

Men Urbanplanen lukker sig stadig om sig selv. Og det gamle indkøbscenter – Solvang Centret som lukkede området af mod syd blev mere og mere tomt og nedslidt med årene.

I de seneste år er der kommet en erkendelse af, at en social indsats og en fysisk indsats er nødt til at supplere hinanden. Ingen af delene kan stå alene. Københavns kommune har valgt at ville understøtte udviklingen i Urbanplanen med massive investeringer i området, hjælp til at åbne boligområdet op og integrere det i resten af den by, som spreder sig mere og mere på det vestlige Amager langs metrolinjen. Samtidig har Boligforeningen 3B fået mulighed for at rive det nedslidte og tomme Solvangscenter ned, så der kan skabes plads til at bygge familieboliger og ungdomsboliger.

I disse måneder er centret ved at blive reduceret til murbrokker og i sommeren 2016 går nybyggeriet i gang. Nye boliger, der kan tiltrække børnefamilier, som det er lykkedes at tiltrække rundt omkring i de nye almen-bolig+ byggerier. Ligesom ungdomsboliger kan tiltrække studerende fra f.eks. KUA og være med til at skabe et nyt ungdomsmiljø i området.

De nye boliger skal bygges anderledes. Man tænker liv og tryghed ind i arkitekturen, der skabes en ny velkommende og åben plads og der åbnes op til den grønne Remisepark midt i Urbanplanen.

Netop Remiseparken er en overset grøn perle på Amager. Med to bemandede legepladser - herunder Bondegården, der med geder, heste og køer hver uge tiltrækker tusinder af børn og deres familier. Bondegården forbliver dog ofte eneste stop på familiernes tur til Remiseparken. Derfor investerer Københavns Kommune over 50 mio. kr. i at renovere og løfte Remiseparken, så den bliver attraktiv for mange flere mennesker. Det skal være lettere at se og komme ind til parken. Der skal åbnes op, så man lettere opdager det fine grønne område. Der skal være flere aktiviteter, så flere mennesker bruger parken. Både beboere og andre københavnere. For flere aktiviteter tiltrækker mennesker. Mennesker skaber liv. Liv skaber tryghed. Og det er der brug for i et boligområde, hvor mange stadig føler sig utrygge efter mørkets frembrud.

Lige syd for Urbanplanen skal der også udvikles. Private boliger, erhverv og et supermarked ud til Røde Mellemvej skal skabe endnu mere liv i området, og integrere området mere i resten af byen.

Samtidig fortsætter de boligsociale indsatser på fuld styrke. Med grønne, kulturelle, sundhedsmæssige og sociale indsatser. Og lokale unge bliver ansat i fritidsjob på byggepladserne….

Urbanplanen har sine spøgelser og sine udfordringer. De løses ikke på en dag. Men Urbanplanen er godt på vej..! Mikkel Warming, , Sekretariatsleder Partnerskabet – det boligsociale arbejde i Urbanplanen

bottom of page