top of page

Fakta om ghettoliste

Udlejning_1.jpg

Fakta om ghetto, udlejning og betydning af parallelsamfundspakken i 3B´s afdelinger i Urbanplanen

 

Den lovgivning, der er fulgt efter den politiske aftale om parallelsamfundspakken, har en række konsekvenser for udlejning i Hørgården 1 og 2. Det har vi lavet et faktablad om.

Hvis du er interesseret i at leje en bolig hos 3B, kan du finde information om, hvordan du gør på Boligforeningen 3Bs website.

Ghetto

I Urbanplanen er boligområdet Hørgården udpeget til at ligge på regeringens ghettoliste den 1. dec. 2018 og den 1. dec. 2019. I faktabladet kan du også læse lidt om, hvad det betyder, og hvad der konkret gøres for at få Hørgården taget af denne liste. 

Udlejning af boliger

Udlejning af boliger i Hørgården sker efter reglerne om fleksibel udlejning med de skærpede kriterier, som er en del af udlejningsaftalen med Københavns Kommune. Der er desuden ingen boligsocial anvisning til Hørgården. 

De skærpede fleksible kriterier er oplistet herunder:

1. ARBEJDE OG UDDANNELSE 

Alle i din husstand mellem 18 og 64 år skal have fast arbejde eller være under uddannelse. I Københavns Kommune er arbejdskravet mindst 25 timer om ugen. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være med lærlingekontrakt eller uddannelsesaftale.

2. UDDANNELSESNIVEAU

Alle i din husstand mellem 30 og 59 år skal have højere uddannelse end 9. eller 10. klasse 

Uddannelsen skal være taget eller godkendt i Danmark.

3. INDTÆGT

Alle i din husstand mellem 15 og 64 år(som ikke er under uddannelse) skal i gennemsnit tjene mindst 19.556 kr. pr. måned før skat. Det gælder både i år og sidste år.

4. KRIMINALITET

Ingen over 15 år i din husstand må i år eller de foregående to år være dømt for at overtræde

• straffeloven

• våbenloven eller

• loven om euforiserende stoffer

For at kunne få bolig i Hørgården skal du senest fem dage efter, du har modtaget et boligtilbud sende dokumentation for, at din husstand opfylder kravene. Kravene til dokumentation gælder også interne ansøgere, som kommer fra en anden 3B afdeling, og som ønsker at flytte ind i Hørgården. Læs mere i faktabladet

Kontakt

Har du spørgsmål til faktabladet er du velkommen til at kontakte leder af den boligsociale indsats,  Partnerskabet, Michael Hedegaard Jensen på e-mail: mhjn@kab-bolig.dk eller tlf: 40235016.

bottom of page