top of page
Urbanplanen solvang

Tegningen her er et eksempel på hvordan det kan komme til at se ud efter centret er væk. Men intet er fastlagt endnu. Her strækker parken sig ned imod Biblioteket og kirken ved et grønt strøg.
 

Solvang Centret - Spørgsmål og svar

Der er mange spørgsmål forbundet med et stort nedrivnings- og udviklingsprojekt. Sekretariatsleder i Partnerskabet, Mikkel Warming svarer her på nogle af dem.

Hvorfor skal Solvang Centret overhoved rives ned?
”Det var tomt og nedslidt. Det kostede beboerne i 3B 3,5 mio. kr. om året, at det stod tomt. Derudover var det ikke et sted særlig mange har lyst til at gå rundt om aftenen, fordi det var så tomt og mørkt. Der er potentiale for et kæmpe løft af hele Urbanplanen, når centret først er væk. Dels kan der kommer noget flot nybyggeri, dels kan Urbanplanen åbne sig op mod resten af Amager.”

Hvem står for nedrivningen? Hvem er de forskellige parter i processen?
”3B har hyret Søndergaard Nedrivning, som kommer til stå for hele nedrivningsarbejdet.
Københavns Kommune har først en rolle senere. De står for at lave planer for, hvad der kan bygges på grunden efter nedrivningen.
Partnerskabets rolle er at være med til at svare på spørgsmål og formidle spørgsmål og bekymringer det rette sted hen. Vi skal sørge for at alle ved, hvad der sker.”

Hvad rives ned og hvad bliver?
”Hele centret rives ned. Beboelseshuset på fire etager oven på centret bliver selvfølgelig, men alt nedenunder fjernes – med undtagelse af Dyvekevængets selskabslokaler. Beboelseshuset er bygget på søljer, og hviler ikke på centerbygningen, så derfor er der ingen fare i at fjerne det nederste. Beboerne i centerhuset skal ikke genhuses, men kan trygt blive i deres lejlighed, imens det under søjlerne fjernes.
Byggepladsen er indrettet således, at beboernes færden til og fra boligen skal ske udenom byggepladsen.”

Hvor lang tid tager nedrivningsprocessen?
”Selve arbejdet med at rive det gamle center ned tager omkring et år og skal gerne være afsluttet inden første kvartal af 2016.”

Hvad sker der bagefter?
”København Kommune skal lave en plan for, hvad der kan bygges på grunden efter centret. Til efteråret i 2015 skal der laves det, man kalder en lokalplan. Den fastsætter hvad der kan bygges, der hvor centret er i dag. Derefter er der en såkaldt høring, hvor lokalplanen skal diskuteres grundigt - blandt andet ved borgermøder her i Urbanplanen.
Engang i 2016 - forhåbentligt så tidligt som muligt - skal man til at bygge nyt på grunden. 3B vil gøre så meget de kan, for at få byggeprocessen i gang, så hurtigt som mulig efter at centret er revet ned.”

Hvordan kommer det til at se ud, når der bliver bygget?
”Det er noget af det, der skal fastligges i planerne for området og diskuteres på borgermøder bl.a. i efteråret 2015. De ting der bliver snakket om, er at der gerne skal bygges rækkehuse, boliger til studerende og et kvarterhus. Men det er ikke fastlagt endnu.”

Kommer der til at være en form for supermarked bagefter?
”Det håber vi. Planen er at tiltrække et supermarked helt ud til Røde mellemvej. For at den drøm skal gå i opfyldelse kræver det, at nogen har lyst til at bygge og derefter at åbne et supermarked. Hvis det sker, bliver det formentlig allertidligst i 2018.”

Forsvinder nogle af parkeringspladserne?
”De parkeringspladser der hører til centret forsvinder. Dvs. dem der ligger på centrets vest side ud imod Remisevænget Vest. Til det nye byggeri, der i fremtiden bygges på Solvang Centrets grund, anlægges der selvfølgelig de pladser, som de nye bygninger har behov for.”

Hvad tider arbejdes der? Kommer det til at larme?
”Det er heldigvis ikke et metrobyggeri det her. Ja, det kan larme om dagen, men det bliver indenfor almindelige arbejdstider i tidsrummet 8-17 - og ikke om natten.”

 

Hvad er der sket med de forskellige foreninger, klubberne samt Partnerskabet og Socialcentret, der holdt til i centret?
”Socialcentret er flyttet til Lyongade. Fritidshjemmet og Joker er blevet genhuset i midlertidige pavilloner ved parkeringspladsen foran Solvang Kirke.
Partnerskabet og Jobcentret bor nu i midlertidige container-kontorer mellem byggehegnet og remisevænget Øst - ved Hjulmagerstien 24.
De fleste foreninger der har været i hhv. Seerup og i lånte lokaler i Partnerskabet har fået nye lokaler. UrbanArt skal både male i Solvang Kirke og på daghøjskolen, Nåleøjets venner flytter til Kofoeds Skole. Fotoklubben leder stadig efter et egnet lokale til deres udstyr og ugentlige møder."

 

 

Hvad skal der ske, når lokalet på Remisevej 17, der midlertidigt har været stillet til rådighed for en gruppe unge fra Urbanplanen, rives ned sammen med resten af Solvang centret?
Allerede i april 2014 blev de unge brugere af lokalet i nr.17 orienteret om, at lokalet nedrives - og der i fremtiden ikke bliver stillet et nyt lokale til rådighed. I den sammenhæng blev de unge inviteret til et samarbejde med Partnerskabet og SSP i Københavns Kommune om i fællesskab at udvikle nye alternative tilbud til voksne unge over 18 år fra området.
Det udviklings – og samarbejde støttes nu økonomisk af Københavns Kommune de næste tre år under titlen All in med Partnerskabet som projektansvarlig.

All in tager udgangspunkt i de unges egne ønsker og formuleringer omkring tilbud og aktiviteter. All in støtter de unge til at være medudviklere omkring nye løsninger til dem selv og andre unge fra lokalområdet. Det omfatter bl.a. opstart af fritidstilbud, foreningsdannelser, studiejobs, og mindre iværksætterprojekter  samt samarbejde med myndigheder omkring de unge, der har svært ved at gennemføre uddannelse eller komme ind på arbejdsmarkedet.

Der er allerede flere gode resultater af samarbejdet i All in. F.eks. er der startet kampsport i Jokeren og en IT café er åbnet på Solvang Bibliotek. Caféen er drevet af de unge selv, hvor fire unge er lært op i at hjælpe andre unge med fx at søge jobs og uddannelse.

Har du flere spørgsmål om All-in, så kontakt Søren Løkke på solo@3b.dk eller 23 28 4752

 

 

 

Har du spørgsmål til nedrivningen, som ikke er blevet besvaret her, så skriv til Mikkel Warming på miwa@3b.dk

 

 

bottom of page