Nye familieboliger på

Store Solvænget

Store Solvænget gårdrum
Store Solvænget fra nordøst
Gårdrum
Bonderose
Ny plads - Urmagerpladsen
Oversigt Solvangkvarter
til artikel2
Ny Remisevej
Store-Solvænget_facade_opstalt_nord_web.
 • Familieboliger på den gamle solvangcenter-grund
  Midt i Urbanplanen bygger Boligforeningen 3B i første omgang 66 familieboliger. Bebyggelsen kommer til at hedde ’Store Solvænget’ og opføres efter AlmenBolig+ konceptet. Syd for familieboligerne ud mod den kommende ’Urmagerplads’, bliver der bygget 100 ungdomsboliger som vil få navnet ’Lille Solvænget’. 
  Familieboligerne og fælleshuset danner en karrébebyggelse på den nordlige del af grunden. Bebyggelsen grænser mod nord mod Remiseparken, mod syd mod de fremtidige ungdomsboliger, mod øst mod Urmagerstien og mod vest mod Remisevejen. Karréen består af 4 boliglængder.Den indre gård skaber hermed et trygt miljø i Urbanplanen og et godt udgangspunkt til et spirende gårdfællesskab i den nye bebyggelse. Fælleshuset etableres i det sydvestlige hjørne med en udadvendt stueetage mod ungdomsboliger og Remisevejen. Ud af de 66 boliger opføres 6 boliger som små boliger og de andre 60 boliger som familieboliger i 1-3 plan, med privat have eller privat tagterrasse. Læs mere om boligerne her. 

 • Hvad sker der på byggepladsen lige nu?
  Byggeriet på den gamle Solvangcentergrund forløber planmæssigt. Byggeprocessen foregår sådan, at de enkelte moduler til bygningerne bygges på ScandiBygs fabrik i Løgstør i Nordjylland. Her produceres de i ro og mag ved hjælp af robotteknologi inde i en stor fabrikshal. Modulerne er omkring 40 m2 store. Den 14. og 15. januar bliver de første moduler fragtet ned igennem Jylland, hen over Fyn, over Storebælt og Sjælland for at ende i Urbanplanen. Herefter monteres de i de følgende 14 dage, hvorefter en ny sending fra Løgstør ankommer over to dage. Sådan fortsætter det i de næste to måneder, indtil alle modulerne er på plads. På de dage, hvor modulerne ankommer, kan arbejdstiden for byggearbejderne trække ud over tidsrummet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 19 om aftenen. Derfor søger ScandiByg dispensation hos Københavns Kommune for at kunne håndtere leveringen af modulerne. Læs mere om transport og montering af modulerne her.

 • Hvorfor er byggeriet forsinket? 
  3Bs projekt på Solvangcentergrunden er en del af en større udviklingsplan, som Københavns Kommune og 3B har udarbejdet sammen. Her er ønsket at åbne området omkring Solvangcentergrunden mere op og skabe større gennemstrømning i området bl.a. med etablering af en stor plads og udadvendte aktiviteter i stueetagen. Dette kan være kulturfaciliteter, café etc., som er åbne for alle og som vil skabe liv i området og på den nye plads. 
  Det tager desværre tid at finde interesserede aktører - og ikke mindst finansiering - til stueetagerne. I mellemtiden vil der blive etableret midlertidige parkeringspladser, græsplæne og måske en midlertidig pavillonby med institutionspladser til børn. 3B må ikke selv opføre lokaler til udlejning som fx en café. Sådan er loven.

 • Hvorfor hedder boligerne Store Solvænget?
  I efteråret 2015 udskrev 3B en navnekonkurrence og der kom masser af gode bud på, hvad de kommende boliger skal hedde. Vinderen blev fundet og navnene bliver Store Solvænget (familieboliger) og Lille Solvænget (ungdomsboliger). 

 • Hvad sker der i Remiseparken? 
  I parken, som er nærmeste nabo til boligerne i den nordlige ende af Store Solvænget, arbejder Københavns Kommune på at skabe mange nye aktiviteter for beboere i området og for borgere i hele København. I den del af parken der grænser umiddelbart op til Store Solvænget, anlægges et bevægelsesområde med skaterbane, parkourområde mv. Læs mere her og se en film om skaterområdet her.


Opdateret marts 2020.
 

Kontakt Eva Sofie Rafn for mere info på esraf@kab-bolig.dk