top of page

Socialt udsatte

 

Beboerne i Urbanplanen er i stigende grad bekymrede over de mange socialt udsatte borgere, der bor i Urbanplanen. Denne gruppe beboere er ofte anvist af kommunen, og mistrives alt for ofte. Mange er isolerede og ensomme og har måske svært ved at bo i lejlighed.

Derudover er der mange kvinder, ofte med anden etnisk baggrund, der har meget begrænset kontakt til deres omgivelser. Deres isolation gør det svært at få et socialt netværk og et arbejde. De rammes ofte af livsstilsygdomme.

Vi vil

  • sikre os at socialt udsatte tidligt får tilbudt den hjælp de har brug for

  • forebygge udsættelser

  • bringe socialt udsatte kvinder tættere på arbejdsmarkedet og sociale netværk

  • formidle sundhedstilbud og aktiviteter specifikt til kvinder med anden etnisk baggrund.

 

Kontakt Iman Ahmad for mere information

Telefon: 26 82 16 12  

E-mail: imah@3b.dk 

bottom of page