top of page

Regeringens definition af en ghetto

Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50% og hvor mindst to ud af fire kriterier er opfyldt.  

 

Kriterier:

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

 

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over seneste to år.

 

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60% af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

 

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i 

området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Ghettokriterier_web.jpg

Som man kan se i tabellen, opfylder Remisevængerne kun ét kriterie – nemlig nr. 2 om dømte. Og derfor har regeringen ikke udpeget området til ghettolisten.

 

I Hørgården er andelen af beboere fra ikke-vestlige lande* over 50%. Og derudover opfylder området yderligere to kriterier – nemlig nr. 2 om dømte og nr. 3 om uddannelse. Derfor har regeringen udpeget området til ghettolisten. 

 

Hørgården 1 og 2 betragtes som ét sammenhængende område. Dyvekevænget og Remisevængerne Nord, Øst og Vest betragtes som ét sammenhængende område – og kaldes Remisevængerne. Definition af et boligområde foretages af Boligministeriet.

Læs også: Hørgården på ghettolisten – hvad betyder det?

bottom of page