Peder Lykke Skolen

Borgerrepræsentationen har besluttet at gennemføre en kapacitetsudvidelse samt en helhedsrenovering af Peder Lykke Skolen. Det næste år frem til september 2017 arbejder projektgruppen på at afklare projektet i detaljer. Umiddelbart herefter - i november 2017 - forventes byggeriet igangsat. Byggeriet forventes at strække sig over ca. 20 måneder, således at den nyrenoverede og ombyggede skole kan være klar til ibrugtagning ved skolestart i august 2019.
 
Kapacitetsudvidelsen indeholder udvidelse med 1 spor til i alt 4 spor, etablering af Fremtidens Fritidstilbud, etablering af en madskole, modernisering og udvidelse af udearealer samt øget tilgængelighed.
 
Helhedsrenoveringen omfatter alle skolens bygninger og sker indenfor 6 indsatsområder:
•         Indvendig og udvendig genopretning/renovering
•         Modernisering
•         Energirenovering
•         Klimatilpasning inkl. skybrudssikring
•         Indeklima
•         Tilgængelighed


Som en del af kapacitetsudvidelsen indgår en inddragelse af friearealerne på den tilstødende private fællesvej Birketinget. I dialog med repræsentanter fra naboejendommene til Birketinget undersøger projektgruppen mulighederne for at omdanne Birketinget til en plads for lokalområdet med vægt på aktivitet, ophold og åbenhed.

 

Følg med på skolens hjemmeside.