top of page

Peder Lykke Skolen

PLYS_3_web.jpg

Peder Lykke Skolen har gennemgået en omfattende renovering og kapacitetsudvidelse som blev afsluttet i 2020.
 
Kapaciteten blev udvidet med 1 spor til i alt 4 spor, der blev etableret en madskole og fritidstilbud – og skolen gennemgik en gennemgribende modernisering med udvidelse af udearealer.
 
Helhedsrenoveringen har omfattet alle skolens bygninger og et sket indenfor 6 indsatsområder:
•         Indvendig og udvendig genopretning/renovering
•         Modernisering
•         Energirenovering
•         Klimatilpasning inkl. skybrudssikring
•         Indeklima
•         Tilgængelighed


Som en del af kapacitetsudvidelsen indgik en inddragelse af friearealerne på den tilstødende private fællesvej Birketinget. Sammen med repræsentanter fra naboejendommene til Birketinget er projektgruppen enedes om at omdanne Birketinget til en plads for lokalområdet med vægt på aktivitet, ophold og åbenhed.

 

Læs mere om Peder Lykke Skolen her
 

PLYS_1_web.jpg
bottom of page