top of page

Ny helhedsplan 2018 - 2021

Partnerskabet og 3B har sammen med Københavns kommune og med inddragelse af beboerne i Urbanplanen skrevet en ny boligsocial helhedsplan, der tager fat i relevante temaer. Rammerne er lagt ud af Landsbyggefonden, som bl.a. betyder at aktiviteterne er placeret under fire overordnede indsatsområder:

 


(Klik på hvert tema for at læse mere)


Nogle aktiviteter i den nye helhedsplan kender man godt i området, da det er nye udgaver af aktiviteter fra den nuværende helhedsplan. Nogle aktiviteter er nye.
Flere af aktiviteterne inviterer alle ind og mange beboere i området vil stifte bekendtskab med dem, mens andre aktiviteter er mere ”usynlige” og meget målrettede enkelte borgere og familier.   


De beskrevne aktiviteter udgør stammen og de store grene på Partnerskabets træ. Efterhånden vil der komme knopskydninger – fx når beboere henvender sig med gode idéer og initiativer.

 

Partnerskabets mangeårige arbejde i Urbanplanen betyder, at der er en meget høj kvalitet i aktiviteterne, der bygger på beboer-engagement, solid erfaring, tillid i området og høj faglighed. Samtidigt er samarbejdet med Københavns Kommunes mange aktører veludbygget og forankret, hvilket har den effekt, at Partnerskabet anses for en vigtig aktør i det sociale og forebyggende arbejde samt i udviklingen af Urbanplanen som en bydel på Amager.


Vi glæder os til – sammen med beboere og de mange samarbejdsparter – at fortsætte arbejdet i Urbanplanen.

 

Helhedsplanen kan læses i sin fulde længde her.


Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer:
Michael Hedegaard

Sekretariatsleder Partnerskabet
mhjn@3b.dk  / 4023 5016

 

bottom of page