top of page

Simon Hansen

Simon er grøn projektleder og arbejder med madfællesskaber i Hørgården i projektet Grønne Bæredygtige Fællesskaber. 

Derudover driver Simon den nye Alternative Genbrugsstation i Urbanplanen, som hedder Lykkebazaren. Her vil der være bytterum og forskellige reparationsværksteder. 

Endelig er Simon bindeled mellem os, som arbejder i Amagerplanen, Driften og bestyrelserne i Urbanplanen og Hørgården.

bottom of page