top of page
urbanplanen

Børn / unge

I Urbanplanen bor der dobbelt så mange unge mellem 7-16 år som i resten af Københavns Kommune. En forholdsmæssig stor andel af de unge beboere gennemfører ikke nogen ungdomsuddannelse og er derfor i høj risiko for at blive ramt af ledighed. Mange unge føler ikke, at de har samme muligheder og rettigheder som andre unge og har svært ved at tro på deres fremtidsmuligheder.

Vi vil

  • støtte og samarbejde med de unge omkring uddannelse og beskæftigelse og fx skabe flere lommepengejob

  • invitere de unge til aktiv deltagelse og medbestemmelse, så de føler sig som en del af lokalsamfundet

  • forebygge kriminalitet blandt børn og unge og skabe mere tryghed

  • styrke forældrenetværk og orientere om uddannelse, beskæftigelse og fritidsmuligheder

  • samarbejde med grundskolen om projekter, der styrker de unges læring på nye måder

 

Kontakt Søren Løkke for mere information

Telefon: 23 28 47 52 

E-mail: solo@3b.dk

bottom of page