top of page

Hvordan står det til med trygheden?


En mandag i september inviterede Amager Tryghedspartnerskab på en kop kaffe og en snak om, hvordan det står til med trygheden i området. Amager Nærpoliti og Amager Tryghedspartnerskab havde stillet et pavillon op i Remiseparken, hvor en del borgere kiggede forbi.


Københavns Kommune har siden 2009 fulgt trygheden i alle dele af byen, og foretager hvert år en tryghedsundersøgelse blandt borgerne.


I 2021 er det geografiske område for Amager Partnerskab blevet udvidet. Derfor kan årets resultat (17 % utrygge) ikke sammenlignes direkte med tidligere års resultater. Undersøgelsen indikerer dog en stigning i andelen, der er utrygge i partnerskabsområdet. Andelen af utrygge var i 2014 på 16 % og i 2020 på 15 %. Andelen af utrygge borgere i partnerskabsområdet er i 2021 over gennemsnittet for både bydelen (8 %) og hele byen (9 %). Udviklingen er dog ikke statistisk signifikant. Derfor kan der være tale om tilfældige udsving.


Fald i utrygheden i aftentimerne

Andelen af utrygge borgere i aften og nattetimerne i partnerskabsområdet ligger på 27 %. Det er over gennemsnittet for både bydelen (15 %) og hele byen (16 %). Undersøgelsen indikerer dog et fald i andelen, der er utrygge i aften og nattetimerne siden både 2014 (34 %) og 2020 (29 %).


24 % af københavnerne i partnerskabsområdet har angivet, at der er sket noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Flest er påvirket af personlige oplevelser (24 %), bandekonflikt/skyderier (21 %) og kriminelle hændelser generelt (18 %).


54 % af beboerne angiver, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. Flest er utrygge ved at færdes i grønne områder/parker/ legepladser (25 %), på stier (24 %) og på gaden (15 %).


I 2021 var flest københavnere i partnerskabsområdet bekymrede for cykeltyveri (59 %), støjgener fra naboerne (56 %) og ballade på gaden (48 %).


Lav forekomst af borgervendt kriminalitet

I 2020 blev der i partnerskabsområdet anmeldt 205 tilfælde af borgervendt kriminalitet som f.eks. lommetyveri, tyveri fra

køretøjer og vold. Det svarer til 23,7 anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere. Antallet er dermed lavere end gennemsnittet for hele København som ligger på 37,9 %. Dog er antallet af anmeldelser i partnerskabsområdet steget siden 2019, hvor den var på 20,7 %.


Du kan finde mange flere resultater fra undersøgelsen på Københavns Kommunes hjemmeside. Find hele tryghedsundersøgelsen på Københavns Kommunes hjemmeside.Amager Tryghedspartnerskab

Københavns Kommune har i områderne omkring Folehaven, Tingbjerg og på Amager nedsat tre såkaldte tryghedspartnerskaber med repræsentanter fra bl.a. lokale skoler, institutioner, politi og boligorganisationer. Partnerskaberne har særligt fokus på konkrete kriminalitetsforebyggende projekter og aktiviteter.


Læs mere om Amager Partnerskab i en ny overskuelig folder. Den finder du her.

Comentarios


bottom of page