top of page

Hvorfor forandrer dit boligområde sig? Kom til debat om demokrati og social bæredygtighed

Urbanplanen, Hørgården og en række andre almene boligområder landet over er under hastig forandring i disse år. Massive krav om forbedring på parametre som indkomst, uddannelsesniveau, kriminalitet og beboersammensætning tvinger boligorganisationer og kommuner til at tage fat med den helt store værktøjskasse.


Boligområderne skal åbnes op så de ikke lukker sig om sig selv – fysisk som mentalt. De skal kobles sammen med den by, der ligger omkring dem og gøres attraktive så mange flere borgere vælger dem til. Målet er byområder med blandede beboersammensætninger.


Men hvordan omdanner man hele boligområder så det giver mening for både beslutningstagere og beboere – og hvad sker der med det beboerdemokrati, som er så særligt for almene boliger?


Niels Bjørn er en stor faglig kapacitet og en blændende formidler, og han står blandt andet bag den skoledannende bog ‘Arkitektur der forandrer’ og bag podcastserierne ‘Balladen om blokken’, ‘Den ekstra indsats’ og ‘Sansernes arkitektur’.


Niels Bjørn vil give dig en indflyvning til byudvikling i Danmark igennem de seneste 15 år, før der lægges op til debat.


Bagefter er der mulighed for at gå en fælles tur i Urbanplanen, Hørgården og den nyrenoverede Remisepark.


Tid og sted

Lørdag den 18. september kl. 14-16.

Beboerhus Nord, Røde Mellemvej 7, 2300 København SArrangementet er arrangeret af den boligsociale indsats i Urbanplanen 'Partnerskabet', Golden Days Festivalen og Kulturforeningen 'Liv i Sundby'.

Foto: Anders Graver

Comments


bottom of page